Category

Tin Tức

Ngành Đường bộ làm rất tốt công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ

By | Tin Tức | No Comments

“Ngành Đường bộ đã làm rất tốt công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ” là khẳng định của Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam vào chiều 30/12.

31-12 TCDBVN

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật được triển khai tích cực góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước lĩnh vực GTVT đường bộ; công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL thực hiện theo hướng đổi mới, hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện có hiệu quả; phát hiện và ngăn chặn sớm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Qua công tác kiểm tra, giám sát tại các Trạm thu phí do các nhà đầu tư BOT quản lý và khai thác đã tham mưu, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh phương án tài chính theo đúng thực tế; thực hiện công khai, minh bạch, đem lại hiệu quả cao.

Năm 2016 Tổng cục, tiếp tục đổi mới công tác kế hoạch, tăng tính chủ động, chính xác và công khai, minh bạch trong việc triển khai xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ, tạo đà đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tạo sự đồng thuận cao của xã hội.

Các hoạt động bảo trì, phòng ngừa sự cố công trình cầu được áp dụng hiệu quả không để xảy ra các sự cố; có nhiều sản phẩm vật liệu mới được ứng dụng, nhiều chương trình hợp tác với Hội KHKT Cầu đường được triển khai; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, năng lực bảo trì cho CB, CC làm công tác bảo trì, các Nhà đầu tư BOT được đẩy mạnh; các hoạt động hướng về giao thông nông thôn, góp phần xây dựng Nông thôn mới và ATGT được triển khai rộng khắp.

Công tác tổ chức giao thông, rà soát, điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ, triển khai thực hiện các nội dung mới theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; công tác xử lý điểm đen, điềm tiềm ẩn tai nạn giao thông được thực hiện tích cực, tạo sự an toàn, thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông.

Các thủ tục để thực hiện Dự án LRAMP được triển khai khẩn trương; hoàn thành rà soát, chấp thuận danh mục cầu tại hiện trường (50 tỉnh), thực hiện các bước chuẩn bị để khởi công xây dựng từ đầu quý I năm 2017; Thông qua các hệ thống phần mềm quản lý vận tải, Trung tâm quản lý và theo dõi dữ liệu từ TBGSHT, thường xuyên chấn chỉnh nhắc nhở và xử lý đối với các vi phạm; số lần vi phạm tốc độ giảm so với cùng kỳ năm trước góp phần đảm bảo trật tự ATGT, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân được tốt hơn; đồng thời đẩy mạnh hợp tác vận tải quốc tế.

Công tác giải ngân các nguồn vốn, quyết toán các dự án hoàn thành, nhất là các dự án BOT được thực hiện quyết liệt góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

31-12 TCDBVN

Tổng cục Trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện chủ trì Hội nghị.

Tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ người dân và công tác quản lý nhà nước; cung cấp dịch vụ công mức độ 4 về cấp GPLX quốc tế được dư luận xã hội đánh giá cao; phối hợp với Trung tâm CNTT- Bộ GTVT hoàn thiện phần mềm, cung cấp dịch vụ công mức độ 4 về cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô; sử dụng phần mềm KSTTX, giám sát hành trình để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong kiểm soát tải trọng, vận tải đường bộ…

Các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, điển hình là Hội thi Chi cục QLĐB kiểu mẫu và ATGT; qua đó đã nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CB, CC tại các Chi cục trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở cơ sở.

Công tác xã hội – từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; kinh phí cho hoạt động xã hội- từ thiện năm 2016 là 2,5 tỷ đồng;

Công tác truyền thông được thực hiện chủ động, giúp cho việc tuyên truyền, định hướng thông tin của Tổng cục tới các cơ quan báo chí, người dân được đầy đủ, kịp thời. Trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục và Tạp chí ĐBVN mở chuyên mục tiếp nhận, trao đổi thông tin, phản ánh về tình trạng cầu đường, vận tải, xe quá khổ, quá tải; thực hiện chuyên mục hỏi đáp pháp luật trên website của Bộ GTVT qua đó đã tiếp nhận, sàng lọc sơ bộ thông tin gửi các cơ quan để xử lý kịp thời.

Năm 2017, Tổng cục ĐBVN quyết liệt thực hiện mục tiêu hành động của ngành GTVT “Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy truyền thống đi trước mở đường, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại”, tập thể Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục hoàn chỉnh thể chế chính sách, các văn bản QPPL; xây dựng hồ sơ báo cáo tác động chính sách của Luật GTĐB; hoàn thiện các Quy hoạch, đề án Bộ GTVT giao nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới toàn diện, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực giao thông đường bộ; tiếp tục đổi mới công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL đã được ban hành; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân toàn bộ nguồn vốn XDCB được giao năm 2017; tăng cường chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt; nghiên cứu dài hạn, trung hạn về các giải pháp huy động vốn. Hoàn thành giao KH chi năm 2017 ngay đầu quý I; phối hợp các cơ quan tham mưu của Bộ, Quỹ BTĐB TW tổ chức kiểm tra, rà soát xây dựng kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng GTĐB năm 2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tổ chức quản lý, bảo trì đảm bảo ATGT hệ thống đường bộ QL; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống QL đặc biệt là 5.900 cầu trên hệ thống QL; tiếp tục thực hiện các công tác quản lý bảo vệ hành lang đường bộ và KCHT GTĐB theo Quyết định số 994 của TTgCP; đôn đốc công tác thi công các dự án SCĐK đã giao theo kế hoạch bảo trì 2017; tăng cường tổ chức kiểm tra hiện trường các tuyến đường, đặc biệt là công tác bảo trì đối với các đoạn tuyến thực hiện dự án BOT. Xây dựng bổ sung các định mức cho công tác bảo trì có áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới; hoàn thiện mẫu quy trình bảo trì…

Thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT, ùn tắc giao thông theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong Thanh, Thiếu niên”với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; tiếp tục rà soát, bổ sung các biển báo cần thiết theo Quy chuẩn 41:2016; kịp thời xử lý các điểm bất hợp lý các điểm nóng về ùn tắc, điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, tăng cường các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tai nạn (bổ sung sơn kẻ đường, vạch sơn tim đường, sơn gờ giảm tốc…). Tiếp tục chỉ đạo, đổi mới tổ chức hoạt động công tác KSTTX theo hướng làm tại nơi cung cấp hàng, lấy quản lý tại địa phương làm cơ bản; bố trí lực lượng hợp lý kết hợp quản lý chặt chẽ, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Tăng cường quản lý hoạt động vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; triển khai kế hoạch hậu kiểm điều kiện KD vận tải kết hợp với kiểm tra công tác theo dõi, xử lý vi phạm từ dữ liệu cung cấp bởi thiết bị GSHT; nâng cấp hệ thống để tiếp nhận dữ liệu theo lộ trình của NĐ 86; chỉ đạo các Sở GTVT tuyên truyền về lộ trình cấp phù hiệu, lắp thiết bị GSHT trên các phương tiện vận tải; tham gia các hoạt động vận tải đa phương, song phương với các nước trong khu vực.

Hoàn thành xây dựng phần mềm quản lý đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, quản lý sát hạch viên, quản lý trung tâm sát hạch và quản lý giáo viên dạy lái; tiếp tục sửa đổi Câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ phù hợp với các quy định hiện hành; sửa đổi giáo trình đào tạo lái xe ô tô phù hợp với thực tiễn.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình giải ngân vốn bảo trì đường bộ; phối hợp với Quỹ BTĐB rà soát kế hoạch chi; đôn đốc, thực hiện công tác phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, quyết toán dự án BOT; rà soát phương án tài chính các hợp đồng BOT, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh hợp đồng; công khai, minh bạch doanh thu thu phí.

31-12 TCDBVN

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường báo cáo Tổng kết công tác năm 2016.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất lượng các công trình, công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa các sai sót trong thiết kế, thi công, giải quyết kịp thời những vướng mắc trên các công trường đang thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án; giải ngân theo kế hoạch được giao đối với các dự án đang thực hiện chuyển sang 2017; đặc biệt là triển khai, thực hiện Dự án LRAMP đảm bảo tiến độ khởi công trong quý I/2017.

Quản lý, khai thác, bảo trì, ATGT và kiểm tra các tuyến cao tốc đã khai thác trong phạm vi cả nước; tập trung hướng dẫn, kiểm tra công tác BDTX, bảo đảm ATGT khi bảo trì, thi công, giải quyết ùn tắc tại trạm thu phí; rà soát hệ thống biển báo hiệu trên đường cao tốc để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; thực hiện công tác bảo vệ KCHTGT; phối hợp tốt lực lượng bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến cao tốc.

Triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, đề tài KHCN; xây dựng hệ thống quản lý CSDL đường QL thuộc dự án JICA, dự án VRAMP; Trung tâm CSDL quan trắc cầu dây văng; chuẩn bị triển khai xây dựng hệ thống quản lý CSDL đường địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế; ứng dụng các phương pháp quản lý hiện đại và tăng cường ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới về xây dựng, bảo trì mạng đường bộ quốc gia.

Xây dựng báo cáo Bộ GTVT thông qua, trình Thủ tướng ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 60 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCĐBVN; triển khai công tác rà soát và sắp xếp tổ chức bộ máy theo yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp tổ chức thi tuyển công chức năm 2016-2017. Tiếp tục duy trì công tác CCHC, đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những nội dung trọng tâm: Thanh tra công tác quản lý và bảo vệ KCHT GTĐB; đào tạo, sát hạch cấp GPLX; việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; vận hành khai thác dự án…; tăng cường công tác thanh, kiểm tra đột xuất; tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát công tác thu phí đường bộ tại các trạm thu phí theo hình thức BOT. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc biệt thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, Tổng cục ĐBVN xác định cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện toàn diện, xuyên suốt các hoạt động của Ngành đường bộ trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các chỉ đạo, chương trình công tác của Chính phủ và của Bộ GTVT để hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2017.

31-12 TCDBVN

Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Nguyễn Việt Hưng phát động phong trào thi đua năm 2017.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của Vụ khoa học công nghệ (Tổng cục Đường bộ VN); Cục Quản lý xây dựng đường bộ; Sở Giao thông Vận tải Yên Bái; Sở GTVT Nghệ An; Sở GTVT Bình Phước; Sở GTVT Lâm Đồng. Cục QLĐB III…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ công chức, viên chức Tổng cục trong năm qua. Thứ trưởng khẳng định những đóng góp của Tổng cục ĐBVN đã góp phần quan trọng vào thành công chung của ngành GTVT trong năm 2016.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định, Tổng cục ĐBVN có vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải. Năm 2016 Ngành GTVT tiếp tục đc sự quan tâm của Đảng và nhà nước về kết cấu hạ tầng đường bộ, nguồn vốn cho quản lý bảo trì đường bộ được Nhà nước đầu tư lớn. Việc bảo trì đường bộ được duy trì rất tốt thuận lợi.

Thứ trưởng cho rằng năm 2016 là một năm đầy khó khăn với ngành Đường bộ, là một năm chịu nặng nề của biến đổi khí hậu, đặc biệt ở miền Trung lũ lụt liên tiếp xảy ra đã khiến các tuyến đường bị chia cắt, bên cạnh đó nhiệt độ tăng có, trời nóng gây nên hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đã đặt lên cho ngành GTVT yêu cầu rất lớn về đảm bảo ATGT. Tuy nhiên, qua bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Tổng cục đã duy trì được tốc độ tăng trưởng về mọi mặt, ngành Đường bộ đã phát huy rất tốt vai trò, chức năng quản lý nhà nươc của mình trong lĩnh vực đường bộ. Với việc tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra thường xuyên các trạm thu phí, các công trình cầu, đường đã  tạo được niềm tin của người dân.

Năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Tổng cục ĐBVN phải lập kế hoạch công tác bảo trì đường bộ không để vỡ kế hoạch được ra, phải triển khai kế hoạch cụ thể không để xảy ra cơ chế xin cho để sinh ra tiêu cực và tập trung cần có các Hội nghị chuyên đề để thảo luận àm thế nào để quản lý tốt công tác duy tu bảo trì. Rà soát lại các điểm đấu nối và có cuộc thanh tra về công tác đấu nối.

Bên cạnh đó, đưa ra tiêu chí đấu thầu để chọn được nhà thầu tốt, các Cục phải thường xuyên đi kiểm tra chất lượng tuyến đường của nhà thầu để xem tiền của dân có đc xử dụng hợp lý không. Tránh nhiệm của Bộ, ngành Đường bộ là phải đưa đến cho người dân con đường tốt nhất chứ không phải vì lợi nhuận cũng như lợi ích cá nhân.  Phải có cập nhật bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý các cấp chuyên sâu về lĩnh vực mình quản lý, học chuyên ngành nào làm. Thực hiện luân chuyển cán bộ để có đổi mới trong công tác quản lý mới đạt được kết quả cao.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục phải tăng cường áp dụng công nghệ mới trong duy tu bảo trì đường bộ. “Tiêu chí đưa ra trong việc lựa chọn nhà thầu là phải đảm bảo máy móc, thiết bị và con người.  Tổng cục ĐBVN cần mạnh ứng dụng KHCN trong lĩnh vực bảo trì đường bộ để tiết giảm chi phí duy tu, sửa chữa, hạn chế nguy cơ xảy ra tiêu cực, thất thoát…” Thứ trưởng yêu cầu.

Đối với xe quá tải, Thứ trưởng yêu cầu Cục Đăng kiểm phải kiểm soát chặt chẽ đối với xe tự ý cơi nới thành thùng, xe phải cắt bỏ vỏ thùng từ khi đăng kiểm. Tổng cục  phối hợp với các địa phương để kiểm soát chặt chẽ xe vua, xe cắt thùng rồi hàn thùng trở lại bắt đầu xuất hiện trở lại phá đường nên cần siết chặt tiến tới xóa sạch xe quá tải, phải xử lý xe quá tải, nếu ko làm quyết liệt xe quá tải thì hệ thống đường. Thứ trưởng cho biết.

31-12 TCDBVN

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trao
Huân chương Lao động hạng Ba cho Ông Trần Bá Đạt, Phó Vụ trưởng
Vụ An toàn giao thông; ông Trần Hữu Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án 4.

Về Quản lý vận tải, Tổng cục rất tích cực phối hợp với các Sở GTVT để đưa vận tải vào nền nếp nhưng hiện nay xe hợp đồng trá hình vẫn còn rất nhiều nên cần có giải pháp hợp lý. Phải kiểm soát vận tải của các đơn vị có xe trá hình nếu có vi phạm thì phải tước giấy phép kinh doanh.

Thứ trưởng yêu cầu công tác đào tạo sát hạch lái xe, quản lý theo đầu ra  để đảm bảo chất lượng đào tạo. Các trung tâm sát hạch lái xe tư nhân Chất lượng đào tạo cấp giấy lái xe còn yếu, những người lái xe chưa đủ kỹ năng. Bất cứ trung tâm nào nếu phát hiện ra tiêu cực thì sẽ bị đình chỉ hoạt động. Tổng cục ngay lập tức phải rà soát các trung tâm sát hạch, trung tâm nào không đủ điều kiện không cho sát hạch lái xe. Người sát hạch cũng phải là người công tâm nếu không có đạo đức tiêu cực thì sẽ đuổi ra khỏi ngành vĩnh viễn không cho sát hạch lái xe. Phải mở trường đào tạo chuyên đi sát hạch, đào tạo người có đạo đức để sát hạch lái xe.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Việt Hưng đã phát động phong trào thi đua năm 2017.

31-12 TCDBVN

Các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Xuân Cường và Phan Thị Thu Hiền tặng Cờ thi đua của Tổng cục cho các đơn vị

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trần Bá Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông; ông Trần Hữu Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án 4; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 cho ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Kinh tế – Kế hoạch Ban Quản lý dự án 4;    Cờ Thi đua xuất sắc của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia năm 2016 cho Cục Quản lý đường bộ II; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2015 cho ông Nguyễn Văn Quyền, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cờ Thi đua xuất sắc ngành Đường bộ 2016 cho 11 đơn vị.

Nguồn  mt.gov.vn/

Cấp đổi phù hiệu xe khách điều chuyển tại bến mới Hà Nội

By | gửi hàng đi hà nội, Tin Tức, vận tải bắc trung nam | No Comments

Sáng nay (6/1) Sở GTVT Hà Nội họp rút kinh nghiệm về việc điều chuyển luồng tuyến xe khách trên địa bàn.

my dinh

Đến 5h chiều qua, bến xe Mỹ Đình đón 63% lượng xe điều chuyển (78/123 chuyến/ngày)

Theo Sở GTVT Hà Nội, tính đến 5h chiều qua (5/1), bến xe Giáp Bát đã đón được 95% lượng xe điều chuyển (19/20 chuyến/ngày); Bến xe Gia Lâm đón 100% lượng xe điều chuyển (10/10 chuyến/ngày); Bến xe Yên Nghĩa đón 46% lượng xe điều chuyển (22/48 chuyến/ngày); Bến xe Mỹ Đình đón 63% lượng xe điều chuyển (78/123 chuyến/ngày); Bến xe Nước Ngầm đón 70% lượng xe điều chuyển (312/440 chuyến/ngày).

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT tiếp tục duy trì 4 Tổ công tác với 100 cán bộ, chốt trực kết hợp tuần tra, kiểm soát tại các bến xe để đảm bảo trât tự, ATGT, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm nếu có.

Đẩy nhanh hơn quá trình hoàn thiện thủ tục cho các nhà xe trong diện điều chuyển, đại diện Phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT Hà Nội đề xuất, lãnh đạo Sở xem xét cho phép cấp đổi phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định” cho các phương tiện ngay tại bến mới.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng có nhiều để xuất tập trung chủ yếu vào giá dịch vụ tại Bến xe Nước Ngầm vốn được cho là quá cao, gây khó khăn cho DN mới điều chuyển về. Cùng đó, các doanh nghiệp cũng cho rằng việc sắp xếp chỗ đỗ, khu vực chờ tài, quầy bán vé tại bến xe này cũng chưa ổn định.

Về vấn đề này, Giám đốc Bến xe Nước Ngầm Nguyễn Văn Lập thừa nhận đang phải cho một số xe ra bãi đỗ xe (được cấp phép) bên ngoài bến để tiện cho việc sắp xếp trong bến và khu chờ tài.

Nguồn báo giao thông vận tải

Những chuyến tàu đêm Bắc – Nam

By | Thông Tin Vận Tải, Tin Tức | No Comments

Đi tàu đêm dọc chiều dài đất nước là trải nghiệm thú vị đối với nhiều hành khách. Trên các toa xe hội tụ nhiều nét văn hóa, sắc thái và cả những câu chuyện vùng miền.

Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 1
Một chuyến tàu ký hiệu SE chuẩn bị lăn bánh rời ga Hà Nội vào đêm để chạy dọc hành trình Bắc Nam, điểm cuối cùng tại TP.HCM. Để vượt qua chặng đường dài 1.730 km, hành khách sẽ phải trải qua khoảng 30 giờ ăn ngủ trên tàu.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 2
Nếu bạn là người đi tàu thường xuyên sẽ thấy bên trên các toa như một xã hội thu nhỏ. Hai bên cửa sổ trở thành nơi thân quen, nơi để ngắm nhìn, và hành trình là sự khám phá. Vẻ đẹp của đêm hay ban ngày đều có những sắc thái riêng. Đối với nhiều người, đi tàu hỏa là một trải nghiệm thú vị thay vì sử dụng máy bay với giá vé không đắt hơn nhiều so với toa giường nằm mềm.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 3
Đi tàu hỏa, khách có thể mang theo nhiều đồ dùng có kích thước lớn. Tại ga Đồng Hới, vừa bước lên toa, người đàn ông này tận dụng không gian trống treo chiếc xe đạp để mang vào miền Nam cho con.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 4
Một chuyến tàu SE7 khác đón khách tại ga Đà Nẵng. Người mẹ bế đứa con đang ngủ ở phòng chờ hối hả tìm toa lên tàu. Giờ tàu chuyển bánh luôn chính xác từng phút, do đó hành khách không được phép đến muộn.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 5
Bên trên một toa tàu TN2. Mặc dù toa này sử dụng ghế ngồi cứng nhưng đa số hành khách đều nằm.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 6
Điều thú vị ở đây là cả đêm khách ngồi trên toa được nghe đủ thứ chuyện chia sẻ từ các vùng miền, không ầm ĩ, âm thanh đủ nghe và nếu ai mệt vẫn có thể ngủ thiếp đi dễ dàng.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 7
Một chuyến tàu ký hiệu TN18 mang hơi thở mùa xuân từ Nam ra Bắc.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 8
Ở đây xuất hiện những thành phần khác nhau, văn hóa khác nhau, là nơi mà hành khách Bắc – Trung – Nam có thể nằm ngủ chung với nhau như một nhà. Ngay cả các phòng có từ 4 đến 6 giường trong đó là những con người xa lạ nhưng cũng rất vui.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 9
Một vị khách mang theo cái lồng chim, bên trong có con vẹt đã làm rộn ràng cả một toa tàu. Người lớn có vẻ khó chịu nhưng trẻ em lại thấy thú vị, lạ lẫm.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 10
Việc ăn uống trên tàu tương đối thuận tiện. Nếu hành khách mang theo đồ ăn dễ dàng lấy nước nóng ở đầu toa tầu, nếu không vẫn có thể dùng hàng bán của các nhân viên đường sắt vào mỗi giờ ăn trưa, tối, đêm hoặc bữa sáng. Tuy nhiên, giá hơi cao một chút, lon nước ngọt hay chai trà xanh là 15.000 đồng, trong khi mua ở ngoài là 10.000 đồng.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 11
Hành khách có thể chọn cơm, mì, phở ăn liền, cháo, trứng luộc, bánh giò… lót dạ chống đói.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 12
Nửa đêm, tàu vẫn lao vun vút còn khách thì mỗi người một việc. Không phải ai cũng có thể dễ dàng ngủ nếu không quen với cảnh nằm xuống mà cảm thấy lắc lư, tiếng lạch cạch dưới gầm toa.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 13
Có những khi, hành khách mang theo trẻ nhỏ quấy khóc làm ảnh hưởng đến không gian xung quanh.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 14
Ở gần khoảng giữa các toa, những người đàn ông mới quen hoặc đi theo nhóm chuẩn bị sẵn bộ cờ tướng thi đấu chống cơn buồn ngủ. Tưởng chừng như ồn ào nhưng khá lặng lẽ, chỉ thấy tiếng động của bánh xe lăn trên đường ray.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 15
Đến mỗi một ga, hành khách lại bừng tỉnh để xem mình đã tới đâu. Dù biết giờ nào sẽ tới địa điểm mình cần nhưng nhiều người vẫn mong ngóng, sốt ruột.
Ben trong nhung chuyen tau dem Bac - Nam hinh anh 16
Một chuyến tàu SE6 vừa về tới ga Hà Nội. Sau hành trình dài mệt mỏi, người phụ nữ vẫn chần chừ chưa rời chiếc giường để xuống tàu.

Có thể xăng tăng 400 đồng trước tết nguyên đán đinh dậu 2017

By | Tin Tức | No Comments

Theo đúng chu kỳ 15 ngày điều hành xăng dầu, tính từ lần điều chỉnh gần nhất là 20/12, vào chiều nay 4/1 sẽ là thời điểm để liên Bộ Công thương – Tài chính để tính toán rồi công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu.

 

 

Ghi nhận mức giá xăng dầu trung bình 15 ngày qua có mức tăng khá, cho nên dự kiến trong đợt điều chỉnh ngày 4/1 này, giá xăng dầu sẽ tăng là điều gần như chắc chắn. Mức tăng còn tùy thuộc vào phương án sử dụng quỹ bình ổn.

Gía xăng dầu có thể tăng vào hôm nay 4/1 (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Theo dữ liệu giá thành phẩm trên thị trường Singapore được Bộ Công Thương công bố, giá xăng A92 nhập từ Singapore tính từ ngày 20/12 – ngày điều hành giá gần nhất đến ngày 31/12 có mức giá trung bình là 68,01 USD/thùng. So với giá xăng A92 bình quân của kỳ điều chỉnh trước, giá xăng 92 đã tăng 4,01 USD/thùng,  giá dầu diesel là 65,81 USD/thùng và giá dầu mazut ở mức 338,52 USD/tấn.

Trong kỳ điều hành giá vào ngày 20/12, giá xăng dầu đã chứng kiến đợt tăng khá mạnh dù mức chi quỹ bình ổn giá đã tăng lên 600 đồng/lít.

Cụ thể, xăng RON 92 tăng 919 đồng/lít lên mức giá không cao hơn 17.594 đồng/lít; xăng E5 tăng 800 đồng/lít lên mức không cao hơn 17.322 đồng/lít; dầu diesel tăng 761 đồng/lít lên mức không cao hơn 13.433 đồng/lít; dầu hoả tăng 734 đồng/lít lên mức giá cho phép không cao hơn 11.943 đồng/lít và dầu mazut tăng 672 đồng/kg lên mức giá bán lẻ cho phép không cao hơn 10.634 đồng/kg.

Theo đánh giá của giới kinh doanh, với tình hình này, giá bán lẻ trong nước đang chịu áp lực lớn. Hiện các doanh nghiệp đang bị lỗ khoảng 600-700 đồng/lít xăng và 400 đồng/lít dầu. Vì vậy, trong kỳ điều chỉnh tới giá các mặt hàng này có thể tăng tiếp.

CSGT phụ công nhân quét đá dăm trên đường Phạm Văn Đồng

By | Tin Tức | No Comments

(NLĐO) – Phát hiện 5 khối đá dăm rơi vãi trên đại lộ Phạm Văn Đồng, nhiều CSGT đã phụ giúp công nhân quét dọn, thu gom.

Khoảng 8 giờ sáng 9-12, nhiều người đi trên đại lộ Phạm Văn Đồng đã chứng kiến các chiến sĩ CSGT phụ công nhân vệ sinh, quét dọn đá dăm rơi vãi trên cầu Gò Dưa (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).


Lực lượng CSGT phụ công nhân vệ sinh dọn dẹp đá dăm rơi vãi trên đường Phạm Văn Đồng.

Lực lượng CSGT phụ công nhân vệ sinh dọn dẹp đá dăm rơi vãi trên đường Phạm Văn Đồng.

Trước đó, 1 chiếc xe ben chở đá dăm lưu thông trên đại lộ Phạm Văn Đồng hướng từ quận Bình Thạnh về quận Thủ Đức. Khi xe lưu thông đến cầu vượt Gò Dưa thì bị bung phần bạt che khiến nhiều đá dăm trên thùng xe rơi đầy xuống mặt đường.

Tuy nhiên, sau khi kéo sửa phần bạt che thùng xe lại, tài xế xe ben rời khỏi hiện trường để lại rất nhiều đá dăm vương vãi trong khoảng 100 mét mặt đường, gây mất an toàn giao thông.

Nhận tin báo, Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn Công an TP HCM nhanh chóng có mặt để khôi phục lại trật tự, an toàn giao thông. Nhiều chiến sĩ CSGT đã cùng các công nhân vệ sinh sử dụng chổi, xẻng quét và thu dọn đá dăm rơi vãi.

Cho đến 10 giờ 30, mọi người đã thu gom được khoảng 5 khối đá dăm, mặt đường trở lại như cũ.

ACV lấy ý kiến phương án sân bay 336.000 tỷ

By | Tin Tức | No Comments

ACV lấy ý kiến phương án sân bay 336.000 tỷ

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cộng đồng đối với các phương án kiến trúc nhà ga hành khách – cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, ACV sẽ tổ chức lấy ý kiến trực tiếp tại Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành lấy ý kiến trên website của Bộ Giao thông Vận tải.

Doanh nghiệp này cũng sẽ lấy ý kiến của các hội nghề nghiệp như Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Quy hoạch đô thị Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật hàng không.

ACV hiện quản lý tới 22 cảng hàng không, trung chuyển trên toàn quốc, trong đó có 7 cảng quốc tế và 15 cảng quốc nội. Tuy nhiên, mới hai cảng có lãi là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, còn lại các cảng khác trong tình trạng thua lỗ.

Theo kế hoạch triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, ACV dự tính tổng mức đầu tư sân bay khoảng 336.630 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 khoảng 114.450 tỷ đồng.

Sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, dự kiến khởi công vào năm 2019. Dự án có diện tích hơn 5.000 ha, với mục tiêu trở thành cửa ngõ lớn nhất quốc gia, điểm trung chuyển của nhiều tuyến bay quốc tế.

Thành lập Ủy ban Điều phối Giao thông vận tải Á – Âu

By | Tin Tức | No Comments

Từ ngày 05 – 09/12/2016, nhận lời mời của Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga và Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á – Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP), đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường dẫn đầu đã sang Liên bang Nga tham dự Hội nghị Bộ trưởng GTVT UNESCAP và làm việc với lãnh đạo Bộ GTVT Nga.

Trưởng đoàn các nước tham dự Hôi nghị Bộ trưởng GTVT ESCAP

Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Bộ GTVT các nước thành viên UNESCAP có Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ GTVT của 32 quốc gia trong khu vực châu Á;  nhiều tổ chức quốc tế cũng đã cử lãnh đạo tham dự. Chủ toạ hội nghị về phía Nga có Ngài Maxim Solokov, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga và Bà Shamshad Akhtar Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Giám đốc Điều hành ESCAP.

Đoàn công tác Bộ GTVT Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng GTVT ESCAP

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã thông qua tuyên bố chung, theo đó thống nhất: Thông qua chương trình khu về kết nối GTVT bền vững khu vực châu Á – Thái Bình Dương, giai đoạn 2017 – 2021; Mẫu Hiệp định khu vực về tạo thuận lợi đường bộ quốc tế; Mẫu hiệp định song phương về vận tải đường bộ quốc tế; Mẫu giấy phép liên vận đa biên về vận tải đường bộ quốc tế; Mô hình tiêu chuẩn về hệ thống thông tin logistics; và Mục tiêu An toàn giao thông khu vực châu Á – Thái Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020.

Một trong những điểm mới mà các Bộ trưởng đã thống nhất tại Hội nghị này đó là việc hình thành Ủy ban Điều phối GTVT giữa châu Á và châu Âu. Tổ chức này được thành lập dưới sự bảo trợ của UNESCAP, có nhiệm vụ nghiên cứu, điều phối và khuyến nghị các chính sách, công ước, điều ước quốc tế giúp hoạt động vận tải qua biên giới giữa các nước Á – Âu được thuận lợi, góp phần thúc đẩy thương mại, kinh tế và du lịch.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường phát biểu tham luận tại Hội nghị Bộ trưởng GTVT ESCAP

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã có bài tham luận với chủ đề “Giao thông vận tải là chìa khóa cho sự phát triển bền vững và hội nhập khu vực”, trong đó đề cập tới tình hình kết nối hệ thống giao thông của Việt Nam với các nước láng giềng và các nước trong khu vực thông qua Hệ thống đường bộ châu Á và Hệ thống đường sắt xuyên Á; Việc thực hiện các Hiệp định vận tải tạo thuận lợi vận tải liên quốc gia, chia sẻ các định hướng của Việt Nam trong việc thu hút vốn đầu tư tư nhân để phát triển cơ sở hạ tầng GTVT cũng như giải quyết các vấn đề phát triển bền vững và an toàn giao thông. “Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các nước và các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi kinh nghiệm, xây dựng chính sách và nguồn vốn nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cũng như vấn đề về an toàn giao thông đường bộ, ứng phó với biến đổi khí hậu; đào tạo nhân lực về nghiệp vụ logistics trong vận tải hàng hóa đường sắt quốc tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trao đổi với lãnh đạo TCT Đường sắt Nga
bên lề Hội nghị Bộ trưởng GTVT ESCAP

Chiều ngày 08/12/2016, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ GTVT Nga Nikolay Asaul để trao đổi về tình hình hợp tác GTVT giữa hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm việc với lãnh đạo Bộ GTVT Nga

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cảm ơn đồng nghiệp Nga về lòng mến khách dành cho đoàn đại biểu Việt Nam cũng như đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà đối với hai Hội nghị lớn: Hội nghị Bộ trưởng GTVT UNESCAP và Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN – Nga (sẽ diễn ra ngày 09/12/2016).

Hai bên thống nhất ghi nhận quan hệ giữa hai Bộ đang được ngày càng củng cố, phát triển và cho rằng quan hệ song phương về GTVT cần được tiếp tục thúc đẩy xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga. Hai bên thống nhất giao Cục Hàng không hai nước phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hoạt động vận tải hàng không để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của nhân dân, đặc biệt là khách du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Việt Nam và Nga. Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy các dự án đường sắt, trong đó có dự án đường sắt Hồ Chí Minh – Lộc Ninh – Phnom Penh. Phía Nga cho biết trong năm 2017, Bộ trưởng Bộ GTVT Nga sẽ dẫn đầu đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam để có trao đổi cụ thể về các dự án hợp tác này.

Buổi làm việc đã diễn ra trong bầu không khí cởi mở, hữu nghị và hợp tác. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Bộ GTVT Nga và chụp ảnh lưu niệm với Thứ trưởng Nikolay Asaul.

Sử dụng một thẻ Etag có thể lái xe từ Bắc vào Nam

By | diễn đàn vận tải, Tin Tức | No Comments

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đối với đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ cho thu phí không dừng tại cuộc họp chiều 8/12.

Chiều 8/12, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã chủ trì cuộc họp nghe VNPT và Liên danh Viettel – FSV báo cáo về giải pháp thu phí không dừng. Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng lãnh đạo các Vụ tham mưu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam
etcphuonghoang
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa  chủ trì cuộc họp
Theo đại diện Liên danh Viettel -FSV, hiện tại Liên danh đang phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam để triển khai thí điểm việc thu phí không dừng sử dụng công nghệ RFID tại trạm Đại Xuyên và Cao Bồ. Đơn vị đã tích hợp thành công với hệ thống thu phí một dừng MTC cũng như tiến hành thử nghiệm các kịch bản thu phí kín, thu phí mở. Theo đại diện Viettel, giải pháp của Viettel có thể đáp ứng đầy đủ các hình thức thu phí kín/mở, các kịch bản kết nối MTC/ETC cũng như các loại hình phí: có phí, ưu tiên, miễn phí… Giải pháp của Công ty cũng đảm bảo khả năng liên thông giữa các nhà cung cấp và các dịch vụ gia tăng, thời gian xử lý giao dịch thu phí nhanh (Tốc độ phương tiện qua trạm trong giai đoạn có Barrier 40km/h, không Barrier là 160km/h với thời gian 50ms/giao dịch),  Việc thanh toán có thể thực hiện đa dạng qua  phương thức nạp tài khoản như tiền mặt, qua Điện thoại, qua Thẻ cào, qua Internet, hoặc ủy nhiệm chi tự động. Để kết nối giữa các nhà thu phí BOT khác nhau, Liên danh Viettel -FSV đề xuất phương án xây dựng Trung tâm chuyến mạch thu phí. Trung tâm này có nhiệm vụ chuyển các thông tin trên thẻ Etag về các trung tâm dữ liệu của nhà thu phí BOT tuyến đường xe đang đi, kiểm soát luồng phí, bảng phí áp dụng tại các trạm và thực hiện đối soát, bù trừ thanh toán giữ các nhà thu phí BOT.
Còn theo đại diện VNPT, giải pháp của đơn vị này cũng là xây dựng trung tâm bù trừ, đối soát giữa các đơn vị thu phí và giám sát từ xa & dữ liệu giao thông tập trung. Theo đó Giải pháp bù trừ, đối soát giữa các đơn vị thu phí sẽ thực hiện bù trừ và thanh toán giữa các đơn vị thu phí không dừng, giúp quyết toán trong ngày để đảm bảo thanh khoản cho đơn vị thu phí không dùng và nhà đầu tư BOT.
Tại cuộc họp, các đại biểu đều tán thành với quan điểm của Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa là làm sao mỗi xe chỉ cần dán một thẻ Etag là có thể yên tâm chạy trên mọi tuyến đường của đất nước mà không cần quan tâm trạm này là của đơn vị nào thu phí. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng cần cân nhắc khi xây dựng trung tâm chuyển mạch, mà nên để các nhà cung cấp dịch vụ thu phí BOT tự quyết định việc theo nhu cầu của chính họ.
Phát biểu tại cuộc họp Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng việc áp dụng thu phí không dừng là mục tiêu nhất định phải thực hiện. Tuy nhiên, không thể bắt buộc người dân phải sử dụng dịch vụ này, phải dán thẻ Etag mà cần tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích khi sử dụng dịch vụ từ đó tăng dần số lượng người sử dụng dịch vụ. Song song với đó cần cương quyết yêu cầu các nhà đầu tư BOT thực hiện đúng lộ trình xây dựng các làn thu phí không dừng tại các dự án cũng như thống nhất sử dụng công nghệ RFID trong thu phí không dừng, nhà đầu tư cũng phải thực hiện việc chuyển đối tín hiệu của các công nghệ khác cho phù hợp với công nghệ RFID.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu Vụ Khoa học công nghệ sớm đưa ra yêu cầu lựa chọn công nghệ thu phí không dừng để các nhà cung cấp dịch vụ dựa vào đó đưa ra các giải pháp cũng như là cơ sở để Bộ đánh giá các giải pháp của các nhà cung cấp. Vụ cũng phải xây dựng lộ trình để lựa chọn các công nghệ thu phí không dừng trong từng giai đoạn. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ trước mắt cần đưa giải pháp tiếp cận như thanh toán phí điện thoại di động, có một mức tiền trong tài khoản khi đi qua đọan nào sẽ trừ tiền luôn đoạn đấy.
Bộ trưởng khẳng định Bộ sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong xây dựng hành lang pháp lý để thực hiện thu phí không dừng. Đối với các nhà BOT Bộ trưởng yêu cầu thực hiện lắp đặt các làn thu phí không dừng theo đúng lộ trình. Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, Bộ GTVT khuyến khích tất cả các nhà đầu tư tham gia cung cấp dịch vụ thu phí không dừng. Bộ sẽ không can thiệp vào việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng của các nhà BOT mà đây là quyết định của chính các nhà BOT thông qua đàm phán, đấu thầu.

Giảm phí đường bộ tại 23 trạm thu phí BOT

By | Tin Tức | No Comments

Việc giảm phí tại các các trạm thu phí BOT chủ yếu trên 5 Quốc lộ quan trọng. Đó là, Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc 51, Quốc lộ 1 (đoạn TPHCM-Trung Lương) và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

TTXVN dẫn lời Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết đây những trạm BOT liên quan đến vận tải rất lớn, nên việc giảm phí có ý nghĩa thúc đẩy sản xuất  kinh doanh vận tải

Từ tháng 8/2016, Chính phủ đã yêu cầu giảm phí BOT từ 10-15% ở 45 trạm thu phí nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, ít nhất trong năm 2016 phải giảm phí ở 19 trạm.

Bộ GTVT đã làm việc với các nhà đầu tư để thương thảo việc giảm giá phí qua các trạm thu phí BOT theo từng nhóm xe.

Cụ thể, đối với xe thuộc nhóm 4 (xe có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet) và nhóm 5 (xe tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng container 40 feet) sẽ giảm bình quân khoảng 20.000 đồng/lượt/xe.

Đối với xe thuộc nhóm 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt) và xe thuộc nhóm 2 (xe từ 12-30 ghế ngồi, xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) thì những trạm nào đang xây dựng ở mức thu 45.000 đồng/lượt/xe trở lên sẽ yêu cầu giảm khoảng 10-15% đối với mức thu này (xuống còn khoảng 35.000-40.000 đồng/lượt/xe.

Theo thống kê, cả nước hiện có 86 trạm thu phí BOT do Bộ GTVT quản lý; trong đó, đã có 45 trạm đang và chuẩn bị thu phí.

Quyết định bỏ trạm thu phí Đại Xuyên trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa yêu cầu các nhà đầu tư và các đơn vị liên quan phải tiến hành bỏ Trạm thu phí Đại Xuyên nằm trên tuyến Pháp Vân- Cầu Giẽ trước ngày 1/1/2017, để tạo thuận lợi tối đa cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Các phương tiện lưu trông trên đường sẽ sử dụng thống nhất 1 loại vé điện tử trên toàn tuyến và thực hiện phân chia doanh thu thu phí cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC (chủ đầu tư đoạn cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình) và Công ty BOT (chủ đầu tư đoạn cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ).

Việc xóa bỏ trạm Đại Xuyên đã được đặt ra nhiều lần nhưng Công ty BOT không đồng thuận với lý do trạm này đã nằm trong phương án tài chính của dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ, mới được xây dựng và mở rộng với chi phí gần 100 tỷ đồng. Nếu xóa bỏ trạm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc quyết toán cũng như phương án tài chính của dự án. Tuy nhiên, theo Bộ GTVT việc xóa bỏ trạm Đại Xuyên là cần thiết do tuyến cao tốc chưa đầy 100 km mà có liên tiếp 2 trạm thu phí, gây cản trở các phương tiện lưu thông.

Theo thống kê của VEC, từ năm 2011 đến nay tại trạm thu phí Đại Xuyên đã ùn tắc khoảng 150 lần, nhất là vào các ngày cao điểm như lễ, tết, có thời điểm kéo dài hơn 3 km.

Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập kế hoạch đầu tư công năm 2017

By | diễn đàn vận tải, Tin Tức | No Comments
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 7129/BGTVT-KHĐT gửi các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Vụ, Ban PPP, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án; các Tổng công ty trực thuộc Bộ; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập kế hoạch đầu tư công năm 2017.
Văn bản nêu rõ: ” Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 với mục tiêu tổng quát: “Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tạo chuyến biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời song nhân dân. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thố quốc gia. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sầu, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản hướng dẫn số 4333/BKHĐT-TH ngày 06/6/2016 về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 và Văn bản số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016
về lập kế hoạch đầu tư công năm 2017.
Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập kế hoạch đầu tư công năm 2017, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ Chỉ thị số 21/CT- TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên. Đồng thời, Bộ giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị…”