Chính sách bồi thường

Vận Tải Phượng Hoàng

Các trường hợp bồi thường:

– Nếu hàng hóa bị hư hỏng do lỗi của Phượng Hoàng, chúng tôi sẽ bồi thường theo tỷ lệ hư hỏng của hàng hóa cho khách hàng.

Lưu ý:

– Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng dưới 50% thì KH sẽ là người giữ hàng; Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trên 50% thì Phượng Hoàng sẽ giữ hàng.- Trường hợp hàng hóa bị bể, vỡ 1 sản phẩm trong bộ sản phẩm đi liền thì mức đền bù được:

  • Xác định theo sản phẩm, tính chung cả bộ nếu Phượng Hoàng giữ hàng
  • Xác định theo sản phẩm, tính đền bù riêng sản phẩm nếu KH giữ hàng

– Trường hợp hàng hóa bị bể, vỡ 1 sản phẩm trong cùng 1 đơn hàng nhưng không đi liền theo bộ thì mức đền bù được xác định theo sản phẩm, tính đền bù riêng, không đền bù cả đơn hàng.- Giá trị bồi thường trên đã bao gồm hoàn trả lại cước phí dịch vụ đã sử dụng.

  Loại hư hỏng

Mức đền bù

Giá trị đền bù
Rách, vỡ, ướt thùng hàng của nhà sản xuất 5% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 5%
Rách tem niêm phong của nhà sản xuất, sản phẩm còn nguyên 10% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 10%
Kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kích hoạt nguồn, sản phẩm còn nguyên 20% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 20%
Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên 30% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 30%
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 31% đến 50% 50% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 50%
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại vượt quá 50% 100% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 100%
5/5 - (2 bình chọn)