All Posts By

phuonghoangtrans

Túi tiền” quốc gia rót vào đâu nhiều nhất năm 2016?

By | Thông Tin Vận Tải | No Comments

“Túi tiền” quốc gia rót vào đâu nhiều nhất năm 2016?

Bộ Kế hoạch và đầu tư mới đây đã công bố số liệu chi tiết về tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2016.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2016 theo giá hiện hành ước tính đạt 1.485,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 33% GDP.

Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 557,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2015; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 579,7 nghìn tỷ đồng tăng 9,7%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 347,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4%.

“Túi tiền” quốc gia rót vào đâu nhiều nhất năm 2016? - Ảnh 1.

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, riêng về tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm đạt khá.

Nguyên nhân được Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết là do các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình dự án theo tinh thần Nghị quyết số 60 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, Công điện số 2144 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch năm 2017.

Cụ thể, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện năm 2016 ước tính đạt 268,6 nghìn tỷ đồng, bằng 97,8% kế hoạch năm và tăng 15,1% so với năm 2015, bao gồm: Vốn trung ương quản lý đạt 62,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9% so với năm trước, vốn địa phương quản lý đạt 206 nghìn tỷ đồng và tăng 15,2%.

“Túi tiền” quốc gia rót vào đâu nhiều nhất năm 2016? - Ảnh 2.

Cơ cấu phân bổ nguồn vốn ngân sách năm 2016.

Số vốn trung ương được phân bổ tại 10 bộ, trong đó Bộ Giao thông vận tải chiếm số vốn đầu tư lớn nhất với 21,2 nghìn tỷ đồng. Tiếp đến là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn với 7069 tỷ đồng…

“Túi tiền” quốc gia rót vào đâu nhiều nhất năm 2016? - Ảnh 3.

Đối với vốn do địa phương quản lý, trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 146 nghìn tỷ đồng, tăng 18,8% so với năm 2015; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 49,5 nghìn tỷ đồng tăng 8,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 10,5 nghìn tỷ đồng và tăng 0,7%.

Trong 22 địa phương nhận phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, Hà Nội chiếm số vốn lớn nhất với gần 31,6 nghìn tỷ đồng, cách khá xa so với địa phương xếp vị trí thứ 2 là TP.HCM (hơn 10 nghìn tỷ đồng).

“Túi tiền” quốc gia rót vào đâu nhiều nhất năm 2016? - Ảnh 4.

Liên quan đến tình hình chi ngân sách nhà nước, báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng cho biết, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2016 ước tính đạt 1.135,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán năm.

Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 190,5 nghìn tỷ đồng; chi phát triển sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 786 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ đạt 150,3 nghìn tỷ đồng.

“Túi tiền” quốc gia rót vào đâu nhiều nhất năm 2016? - Ảnh 5.

Cơ cấu chi ngân sách năm 2016.

Còn tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2016 ước tính đạt 943,3 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 744,9 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 156,2 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, tính đến hết 15/12/2016, ngân sách nhà nước bội chi hơn 192 nghìn tỷ đồng

Bộ Giao thông vận tải: Dự kiến ký kết với nhà đầu tư chiến lược của ACV trong tháng 3/2017

By | Thông Tin Vận Tải, Tin Tức | No Comments

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đánh giá năm vừa qua công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thuộc Bộ tiếp tục được triển khai hiệu quả; nhất là đối với các Tổng công ty lớn và các đơn vị sự nghiệp công.

Bộ Giao thông vận tải: Dự kiến ký kết với nhà đầu tư chiến lược của ACV trong tháng 3/2017

Cụ thể, theo báo cáo công tác năm 2016, Bộ GTVT đang triển khai thực hiện cổ phần hóa đối với 4 công ty mẹ – Tổng công ty gồm: TCT Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), TCT Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cửu Long), TCT Hàng hải Việt Nam, TCT Công nghiệp tàu thủy; cùng với đó là 8 công ty con thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình cổ phần hóa; đã hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vận hành Bảo trì đường cao tốc thuộc VEC.

Đối với 2 doanh nghiệp quy mô lớn là Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ GTVT đã tập trung chỉ đạo việc đàm phán với nhà đầu tư chiến lược là các tập đoàn quốc tế, có năng lực, kinh nghiệm, cam kết hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Đến nay, Bộ đã hoàn thành đàm phán, ký kết hợp đồng cổ đông chiến lược của VNA với hãng All Nippon Airways, Nhật Bản; đang tích cực đàm phán với Tập đoàn Aeróports de Paris, nhà đầu tư chiến lược của ACV, dự kiến ký kết các hợp đồng, hoàn tất giao dịch trong tháng 3/2017.

Bên cạnh đó, thực hiện quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giao dịch, niêm yết chứng khoán, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo kênh huy động vốn, Bộ GTVT đã chỉ đạo các doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hóa lập kế hoạch và thực hiện giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch. Đến nay, đã có 37 công ty cổ phần thực hiện giao dịch, niêm yết cổ phiếu với tổng giá trị chứng khoán theo mệnh giá là trên 35.000 tỷ đồng.

Bộ đã hoàn thành việc chuyển giao quyền đại diện sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Thăng Long – CTCP và 8 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa với tổng giá trị vốn Nhà nước trên 140 tỷ đồng về SCIC.

Đối với 3 Tổng công ty: Cienco 5, Cienco 8, Xây dựng đường thủy và Công ty Tracimexco, Bộ đang phối hợp với SCIC thẩm định hồ sơ chuyển giao.

Tính chung cả năm 2016, Bộ GTVT đã hoàn thành thoái vốn tại 22 công ty cổ phần, giá trị thu về đạt 2.301,7 tỷ đồng; toàn bộ số tiền thu được sau khi trừ chi phí đã được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định; các công ty mẹ – Tổng công ty thuộc Bộ đã thoái vốn tại 17 doanh nghiệp, thu về 262 tỷ đồng, bằng 214,7% giá trị mệnh giá.

Theo kế hoạch năm 2017, Bộ GTVT sẽ tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt, trên cơ sở thực tiễn, tiến hành rà soát, điều chỉnh cho phù hợp, nhằm mục tiêu phát huy vai trò chủ đạo của DNNN.

Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ, tạo sự hấp dẫn để thu hút được các nguồn lực từ xã hội, phát triển các lĩnh vực trọng yếu, phục vụ phát triển nền kinh tế. Trong đó, tăng cường thoái vốn tại các DNNN không cần giữ chi phối hoặc không cần nắm giữ cổ phần.

Xây dựng, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu các DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Bộ giai đoạn 2016-2020 sau khi Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020” được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Tổng hợp các nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương triển khai, thực hiện cổ phần hóa 17 đơn vị chuyển tiếp từ năm 2016.

Các công tác khác là phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện thoái vốn nhà nước tại 7 công ty cổ phần đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Tiếp tục chỉ đạo các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam; Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Cửu Long, VEC thoái vốn nhà nước ở các lĩnh vực không thuộc diện Nhà nước phải nắm giữ.

Đẩy mạnh công tác giám sát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Nâng cao vai trò người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

TP.HCM: Cấm một số tuyến đường để xây tuyến metro Bến Thành

By | Tin Tức | No Comments

 

Để thi công nhà ga Bến Thành, từ ngày 18/2 hạn chế xe tại một số tuyến khu vực công trường Quách Thị Trang.

cong truong
Một số tuyến đường khu vực công trường Quách Thị Trang sẽ tổ chức lưu thông một chiều để thi công tuyến metro Bến Thành

Chiều 16/2, Sở GTVT TP.HCM cho biết để phục vụ thi công nhà ga ngầm Bến Thành, kể từ ngày 18/2 một số tuyến tại khu vực công trường Quách Thị Trang (Q.1) sẽ hạn chế xe lưu thông.

Theo đó, đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ Yersin đến Trần Hưng Đạo) cấm các loại xe lưu thông. Riêng xe dân cư trong khu vực được lưu thông nhưng không được vào khu vực đã rào chắn. Lộ trình thay thế: Trần Hưng Đạo – Yersin – Phạm Ngũ Lão.

Trên đường Yersin (hướng từ đường Trần Hưng Đạo đến Phạm Ngũ Lão) các phương tiện lưu thông một chiều. Lộ trình thay thế: Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo – Yersin.

Hướng từ Trần Hưng Đạo đến Lê Thị Hồng Gấm lưu thông một chiều. Lộ trình thay thế: Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo – Yersin. Đoạn từ Lê Thị Hồng Gấm đến Phạm Ngũ Lão: Cấm dừng, đỗ xe từ 6h – 22h.

Đường Ký Con (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lê Thị Hồng Gấm): Tổ chức một chiều ôtô lưu thông từ đường Lê Thị Hồng Gấm đến Trần Hưng Đạo. Cấm dừng, đỗ xe từ 6h – 22h. Lộ trình thay thế: Trần Hưng Đạo – Yersin – Lê Thị Hồng Gấm – Ký Con.

Đường Trần Hưng Đạo đoạn từ công trường Quách Thị Trang đến đường Yersin: Cấm dừng, đỗ xe từ 6h – 22h.

Đường Calmette đoạn từ đường Lê Thị Hồng Gấm đến Trần Hưng Đạo: Cấm dừng, đỗ xe từ 6h – 22h.

Gói thầu 1a đầu tư 4.850 tỷ đồng, đây là gói thầu cuối cùng được triển khai thi công của dự án tuyến metro số 1 Bến Thành (Q.1) – Suối Tiên (Q.9) dài 19,7 km dự kiến hoàn thành năm 2020.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, từ ngày 18/2 sẽ bắt đầu thi công đại trà gói thầu nhà ga Bến Thành.

vận tải bắc nam – nam bắc ở đâu giá rẻ nhất

By | diễn đàn vận tải, gửi hàng đi hà nội, gửi hàng đi đà nẵng, Tổng Hợp Những Câu Hỏi Hay Về Vận Chuyển Đường Bộ, vận tải bắc trung nam | No Comments

Theo đánh giá sơ bộ cuối năm 2016 và đầu năm 2017 nhu cầu Vận tải bắc nam – nam bắc hai chiều thì vận chuyển đường bộ là chiếm ưu thế nhiều nhất cả nước về các mặt hàng vận chuyển. Tuy Nhiên Hiện nay, còn nhiều công ty vận tải sở hữu các phương tiện vận chuyển còn thô sơ, chưa đáp ứng được độ an toàn, nhu cầu vận chuyển và bảo vệ môi trường. Nguồn nhân lực của các công ty vận tải cũng còn nhiều hạn chế về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trình độ nên vẫn chưa tạo được sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Nắm bắt nhu cầu thị hiếu của thị trường khách hàng từ năm 2014 Công ty TNHH Vận Tải TMDV Phượng Hoàng (Phuonghoangtrans) đã áp dụng và phát triển hệ thống tracking online nhằm giúp khách hàng yên tâm trong quá trình vận chuyển hàng với dịch vụ này quý khách sẽ được (Hỗ trợ theo dõi lộ trình vận chuyển hàng trực tuyến:Dịch vụ này sẽ giúp quý khách hàng theo dõi vị trí hàng hóa của mình đã được công ty Phượng Hoàng vận chuyển đến đâu vào bất kỳ thời điểm nào bằng hình ảnh bản đồ trực quan. Ngoài ra, trên hình ảnh bản đồ này, quý khách hàng có thể biết được xe nào, tài xế nào đang vận chuyển hàng hóa của mình. Một thông tin rất quan trọng nữa là, quý khách hàng có thể biết được chính xác vị trí của xe vận chuyển hàng đang ở đâu, đang chạy với vận tốc bao nhiêu, còn cách vị trí giao hàng bao nhiêu km và thời gian dự kiến xe hàng sẽ đến giao hàng trong bao lâu.

– Chúng tôi có hệ thống Cameras giám sát 24/24 quá trình lên xuống hàng của quý khách tại kho bãi Phượng Hoàng. Khách hàng có thể xem hàng hóa của mình lưu trữ tại kho bãi và quá trình nhập xuất hàng)

với phương chăm  Vận chuyển hàng nhanh – giá siêu tiết kiệm – đảm bảo an toàn công Công ty TNHH Vận Tải TMDV Phượng Hoàng kính chúc quý khách luôn có sự lựa chọn chính xác cho những chuyến hàng của mình

Sea Freight

Vận Chuyển Đường Bộ

Đội ngũ nhân viên chúng tôi được đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp, đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu.
XEM CHI TIẾT

Sea Freight

Vận Tải Nam Trung Bắc

Vận chuyển tất cả các loại hàng hóa (trừ các loại hàng hóa nhà nước cấm vận chuyển) đi tất cả các tuyến đường Nam – Trung – Bắc.
XEM CHI TIẾT

Sea Freight

Vận Chuyển Đảm Bảo Thanh Toán

An toàn, tiện lợi và đảm bảo quyền lợi cho cả bên mua và bán. Đảm bảo tiến độ thanh toán đã cam kết.
XEM CHI TIẾT

Sea Freight

Cho Thuê Bãi Đỗ Xe

Với diện tích bãi xe 4,000m2, nằm ngay trên quốc lộ 1A, trục chính giao thông, rất thuận tiện cho xe ra vào, không bị hạn chế về thời gian.
XEM CHI TIẾT

  Bãi xe Phượng Hoàng, QL1A, Kp 4, P.An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
(08) 22 48 48 05 – (08) 22 48 48 06
Phòng Kinh Doanh
(08) 37 19 79 70 – Fax: (08) 37157140
0982 122 017 – 0903 66 00 35
Sales@phuonghoangtrans.com

 

Khởi công 2 cầu vượt ‘giải cứu’ nạn kẹt xe ở Tân Sơn Nhất

By | diễn đàn vận tải, Tin Tức, Tổng Hợp Những Câu Hỏi Hay Về Vận Chuyển Đường Bộ, vận tải bắc trung nam | No Comments

Hai cầu vượt tại giao lộ Trường Sơn – Hồng Hà, Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn – Hoàng Minh Giám vừa khởi công sáng 8/2, nhằm giảm kẹt xe ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Sáng 8/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đến dự khởi công xây dựng hai cầu vượt tại giao lộ Trường Sơn – nhánh đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – vành đai ngoài và vòng xoay Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn, trước cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá hai công trình cầu vượt ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất có vai trò quan trọng nhằm giảm ùn tắc, kẹt xe ở khu vực này.

Ông Khoa đề nghị nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công và quan tâm đến công tác an toàn lao động trong thi công.

Khoi cong 2 cau vuot 'giai cuu' nan ket xe o Tan Son Nhat hinh anh 1
Bí thư Đinh La Thăng cùng lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở GTVT, thực hiện nghi thức khởi công dự án hai cầu vượt thép cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Phước Tuần. 

Theo chủ đầu tư, cầu vượt giao lộ giao lộ Trường Sơn – nhánh đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – vành đai ngoài được thiết kế hình chữ Y, cho xe lưu thông theo hướng từ đường Trường Sơn vào nhà ga quốc tế dài 303,8 m, nhánh cầu vào nhà ga quốc nội dài 153,8 m.

Cầu có tĩnh không 4,75 m, mặt đường dưới cầu rộng 40 m được tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu kết hợp với các đảo phân làn. Tổng mức đầu tư hơn 242 tỷ đồng.

Cầu vượt tại vòng xoay Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp, Phú Nhuận) có tổng mức đầu tư hơn 504 tỷ đồng.

Khoi cong 2 cau vuot 'giai cuu' nan ket xe o Tan Son Nhat hinh anh 2
Thiết kế cầu vượt chữ Y vào ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Đồ họa: Sở GTVT. 

Theo thiết kế cầu vượt bằng thép có dạng hình chữ N, bao gồm một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn dài hơn 367 m, một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám dài hơn 367 m và một cầu vượt từ đường Hoàng Minh Giám – Nguyễn Thái Sơn dài gần 363 m.

Theo nhà đầu tư, nhánh 1 Nguyễn Thái Sơn – Hoàng Minh Giám, Hoàng Minh Giám – Nguyễn Kiệm dự kiến hoàn thành trong 6 tháng. Nhánh 2 Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn sẽ thi công ngay sau khi có mặt bằng, thời gian thi công trong 4 tháng.

Khoi cong 2 cau vuot 'giai cuu' nan ket xe o Tan Son Nhat hinh anh 3
Thiết kế cầu vượt chữ N tại nút giao thông vòng xoay Nguyễn Thái Sơn – Hoàng Minh Giám. Đồ họa: Sở GTVT.

Dự án còn cải tạo, mở rộng đường ra vào nút giao thông để đảm bảo cho xe lưu thông thoát nhanh qua giao lộ; xây dựng hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn led, trồng cây xanh…

Hai dự án trên đã được Thủ tướng chấp thuận từ đề xuất của UBND TP cho xây công trình theo lệnh khẩn cấp. Do đó, UBND TP.HCM được chỉ định nhà thầu thi công để sớm kéo giảm ùn tắc giao thông ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

By | diễn đàn vận tải, Thông Tin Vận Tải, Tin Tức | No Comments

Ngày 8/9/2015, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2015. Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất vào trường là 21 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển NVBS

Điểm chuẩn trúng tuyển NVBS năm 2015 – Hệ Đại học chính quy như sau:

Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn thi Điểm trúng tuyển
      Hà Nội Vĩnh Yên Thái Nguyên
Công nghệ kỹ thuật giao thông D510104 – Toán , Lý, Hóa

– Toán , Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

 

     
CNKT xây dựng cầu đường bộ     21.0 15.0 15.0
CNKT xây dựng cầu     18.5    
CNKT xây dựng đường bộ     19.5    
CNKT xây dựng cầu đường sắt     17.0    
CNKT xây dựng cảng – đường thủy     16.0    
Công nghệ kỹ thuật CTXD D510102        
CNKT CTXD DD và CN     19.5 15.0 15.0
Công nghệ kỹ thuật Ô tô D510205   20.5 15.0 15.0
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí D510201        
CNKT cơ khí máy xây dựng     17.5 15.0  
CNKT Cơ khí máy tàu thủy     15.0    
CNKT Cơ khí Đầu máy – toa xe     15.0    
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử D510203   19.25    
Kế toán D340301 – Toán , Lý, Hóa

– Toán , Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Văn, Anh

 

 

 

 

     
Kế toán doanh nghiệp     19.0 15.0 15.0
Quản trị kinh doanh D340101        
Quản trị doanh nghiệp     18.0    
Kinh tế xây dựng D580301   19.0 15.0 15.0
Khai thác vận tải D840101        
Khai thác vận tải đường sắt     15.0    
Khai thác vận tải đường bộ     15.5    
Logistis và Vận tải đa phương thức     16.0    
Tài chính – Ngân hàng D340201        
Tài chính doanh nghiệp     17.0    
Hệ thống thông tin D480104        
Hệ thống thông tin     19.0 15.0  
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông D510302        
Điện tử viễn thông     19.0 15.0  
Truyền thông và mạng máy tính D480102   17.5    
Công nghệ kỹ thuật môi trường D510406 – Toán, Hóa, Sinh

– Toán , Lý,  Hóa

– Toán , Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

15.0    

Điểm chuẩn trúng tuyển NVBS năm 2015 – Hệ Cao đẳng chính quy

Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn thi Điểm trúng tuyển
      Hà Nội Vĩnh Yên Thái Nguyên
Công nghệ kỹ thuật giao thông C510104 – Toán , Lý, Hóa

– Toán , Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

 

     
CNKT xây dựng cầu đường bộ     12.0 12.0 12.0
Công nghệ kỹ thuật CTXD C510102        
CNKT CTXD DD và CN     12.0    
Công nghệ kỹ thuật Ô tô C510205   12.0    
Kế toán C340301 – Toán , Lý, Hóa

– Toán , Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Văn, Anh

 

     
Kế toán doanh nghiệp     12.0    
Kinh tế xây dựng C580301   12.0    
Công nghệ thông tin C480104   12.0    
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C510302        
Điện tử viễn thông     12.0    

Lưu ý: Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT – KV3, các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm.

Nhà trường đang tiến hành gửi giấy báo trúng tuyển nguyện vọng bổ sung tới các thí sinh qua theo địa chỉ đã đăng ký qua đường bưu điện. Thời gian nhập học bắt đầu từ 7h00 Thứ bảy, ngày 12/9/2015 tại các cơ sở đào tạo của Trường. Các thí sinh trúng tuyển nhưng chưa nhận được giấy báo nhập học trước ngày 12/9 (có thể do thí sinh ghi sai địa chỉ hoặc bưu điện chưa chuyển tới) vẫn đến nhập học bình thường, Nhà trường sẽ cấp lại giấy báo cho các em để làm thủ tục nhập học.

Việt Nam sẽ có 21 tuyến đường cao tốc

By | Thông Tin Vận Tải, Tin Tức, vận tải bắc trung nam | No Comments

Theo Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Việt Nam sẽ có 21 tuyến đường cao tốc với tổng chiều dài 6.411 km

Đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng mới đưa vào khai thác năm 2015 (Ảnh: Hữu Nghị)
Đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng mới đưa vào khai thác năm 2015 (Ảnh: Hữu Nghị)

Trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải, định hướng phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030 của đất nước, định hướng phát triển kinh tế của 4 vùng kinh tế trọng điểm, chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Quy hoạch xác lập mạng đường bộ cao tốc Việt Nam gồm 21 tuyến với tổng chiều dài 6.411 km.

Cụ thể, tuyến cao tốc Bắc – Nam được quy hoạch 2 tuyến với tổng chiều dài khoảng 3.083 km gồm: Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông có tổng chiều dài 1.814 km; tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây tổng chiều dài là 1.269 km.

Hệ thống đường cao tốc khu vực phía Bắc gồm 14 tuyến cao tốc hướng tâm kết nối với Thủ đô Hà Nội, với tổng chiều dài 1.368 km. Trong đó có tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – Lạng Sơn, dài 143 km; tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dài 105 km; tuyến cao tốc Hà Nội – Việt Trì (Phú Thọ) – Lào Cai, dài 264 km; tuyến cao tốc Nội Bài (Hà Nội) – Bắc Ninh – Hạ Long (Quảng Ninh), dài 176 km; tuyến cao tốc Hạ Long (Quảng Ninh) – Móng Cái (Quảng Ninh), dài 128 km; tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh, dài 160 km; tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng), dài 144 km…

Hệ thống đường cao tốc khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 3 tuyến với tổng chiều dài 264 km. Cụ thể, tuyến cao tốc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) – Hương Sơn (Hà Tĩnh) dài 34 km; tuyến cao tốc Cam Lộ (Quảng Trị) – Lao Bảo (Quảng Trị), dài 70 km; tuyến cao tốc Quy Nhơn (Bình Định) – Pleiku (Gia Lai), dài 160 km.

Hệ thống đường cao tốc khu vực phía Nam gồm 7 tuyến với tổng chiều dài 983 km. Cụ thể, tuyến cao tốc Châu Đốc (An Giang) – Cần Thơ – Sóc Trăng, dài 200 km; tuyến cao tốc Hà Tiên (Kiên Giang) – Rạch Giá (Kiên Giang) – Bạc Liêu, dài 225 km; tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, dài 150 km…

Mục tiêu của quy hoạch nhằm nhanh chóng hình thành mạng đường bộ cao tốc quốc gia, bảo đảm kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm, các cửa khẩu chính, đầu mối giao thông quan trọng có nhu cầu vận tải lớn, tốc độ cao. Trong đó, tập trung xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, ưu tiên các tuyến đường cao tốc nối các thành phố lớn (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng), các tuyến ra các cảng biển lớn. Đồng thời tạo khả năng liên kết cao với các phương thức vận tải hiện đại khác và hội nhập khu vực, quốc tế.

Đường bộ cao tốc được thiết lập tách biệt nhưng phải đảm bảo liên kết được với mạng đường bộ hiện có, bảo đảm môi trường và cảnh quan; góp phần giải quyết ách tắc giao thông, trước hết tại các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM.

Quyết định nêu rõ, các tuyến đường cao tốc trong Quy hoạch được hoạch định với quy mô hoàn chỉnh, tuy nhiên trong quá trình thực hiện có thể phân kỳ xây dựng để phù hợp với lưu lượng xe và khả năng huy động nguồn vốn; phải tiến hành quản lý quỹ đất để hạn chế chi phí giải phóng mặt bằng sau này.

Ngành GTVT sẽ giải ngân 51.616 tỷ đồng vốn đầu tư trong năm 2017

By | Thông Tin Vận Tải, Tin Tức, vận tải bắc trung nam | No Comments

Nguồn vốn giải ngân của ngành Giao thông Vận tải (GTVT) chỉ đạt 90,4% kế hoạch 2016. Trong năm 2017, ngành này có kế hoạch giải ngân 51.616 tỷ đồng

Ngành GTVT sẽ giải ngân 51.616 tỷ đồng vốn đầu tư trong năm 2017

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự kiến đến hết tháng 01/2017, kết quả giải ngân ước đạt 69.044 tỷ đồng, đạt 90,4% kế hoạch. Trong đó, khoảng 22.830 tỷ đồng thuộc vốn ngân sách nhà nước (NSNN), 16.532 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) và huy động ngoài NSNN đạt 29.681 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Bộ GTVT sẽ thực hiện kế hoạch thực hiện và giải ngân tất cả các nguồn vốn được giao dự kiến 51.616 tỷ đồng. Trong đó, vốn có nguồn gốc NSNN khoảng 31.616 tỷ đồng cho các nguồn vốn: nước ngoài, đối ứng cho các dự án ODA, các dự án giao thông trong nước, vốn góp các dự án BOT, PPP, vốn chuẩn bị đầu tư, trả nợ xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu, vốn khối khác (quản lý nhà nước, y tế, giáo dục đào tạo… ), vốn ngoài NSNN khoảng 20.000 tỷ đồng (giá trị giải ngân).

Bộ GTVT sẽ tiếp tục thực hiện năm ATGT 2017 nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2016. Ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ được kiềm chế, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

Toàn ngành GTVT sẽ phấn đấu tăng trưởng bình quân 8-9% về tấn hàng hóa và lượt hành khách. Đối với lĩnh vực đường sắt, đang có thị phần vận tải thấp nhất, Bộ GTVT đặt chỉ tiêu phải tăng trưởng trên 10% so với năm 2016.

Giới thiệu năng lực – Cty Phượng Hoàng

By | Uncategorized | No Comments

 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TMDV PHƯỢNG HOÀNG

 

 1. Thông tin chung:
Tên công ty: Công ty TNHH Vận tải TMDV Phượng Hoàng
Trụ sở: 2/75 Lê Thị Hà, Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.HCM.
VPGD & Kho hàng: Bãi xe Phượng Hoàng, Quốc lộ 1A, Khu phố 4, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM (bãi riêng của công ty, rộng 3,800m2).
Điện thoại: 08 22 48 48 05
Fax: 08 38 911 662
Hotline: 0986 39 59 79
Email phuongle@phuonghoangtrans.com
Website: www.phuonghoangtrans.com
CN ĐKKD số: 0305689070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 26/04/2008.
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ các tuyến miền Trung, miền Bắc, miền Tây, nội thành và các tỉnh lân cận TP.HCM.
Vốn điều lệ: 6,000,000,000 đồng.
Người đại diện

pháp luật:

Ông Nguyễn Chí Hoàng.
 1. Kinh nghiệm trong dịch vụ vận tải:

– Công ty TNHH Vận tải TMDV Phượng Hoàng (gọi tắt là Công ty Phượng Hoàng) thành lập từ giữa năm 2008 với kinh nghiệm vận tải từ người quản lý trên 10 năm trong ngành vận tải hàng hóa nội địa.

– Lợi thế cạnh tranh: Vận chuyển nhanh, đúng thời gian quy định; An toàn trong quá trình vận chuyển (đảm bảo hàng hóa vận chuyển đến nơi không hư hỏng, mất mát); Cước vận chuyển cạnh tranh.

– Khó khăn và thách thức khi khai thác hàng FMCG: Tiêu chuẩn về chất lượng phương tiện vận chuyển phải cao để đáp ứng vệ sinh an toàn trong suốt quá trình vận chuyển (xe mui thùng kín hoặc xe lạnh); Thời gian vận chuyển luôn phải tuân thủ đúng giờ để tránh mọi vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa (như thời hạn sử dụng ngắn)…; Hàng hóa được sắp xếp theo đúng tiêu chuẩn chất lượng riêng của từng loại hàng hóa (về thông gió, số tầng cao xếp chồng, theo tiêu chuẩn xếp hàng của xe…) nên cước vận chuyển cao.

 1. Kinh nghiệm xử lý trên đường:

– Vấn đề về chất lượng kỹ thuật phương tiện: trường hợp phương tiện vận chuyển gặp sự cố hư hỏng trên đường thì yêu cầu sửa chữa khắc phục trong thời gian sớm nhất không quá 04 giờ, trường hợp không sửa chữa khắc phục được hoặc thời gian sửa chữa quá thời gian quy định thì sẽ thay thế mới hoặc điều động phương tiện khác hỗ trợ, đồng thời thông báo cho khách hàng biết sự cố xảy ra và có sự thay đổi về phương tiện vận tải giao hàng để có được sự hỗ trợ từ khách hàng, giảm thiểu các yếu tố liên quan phát sinh ảnh hưởng đến thời gian giao hàng và sai lệch về hồ sơ vận chuyển (số xe, tên tài xế…).

– Tai nạn: Đối với những va chạm nhỏ không ảnh hưởng đến hàng hóa, phương tiện vận tải thì sẽ giải quyết nhanh, không để ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển. Trường hợp xảy ra các tai nạn ảnh hưởng đến phương tiện vận tải và người thì sẽ giải quyết một cách tối ưu để phương tiện vận tải tiếp tục hành trình, tai nạn nặng hơn không thể tiếp tục vận chuyển thì có thể làm các thủ tục để lấy hàng ra chuyển sang phương tiện vận tải khác để giao hàng đúng tiến độ cho khách hàng, đồng thời thông báo cho khách hàng biết sự xảy ra và có sự thay đổi về phương tiện vận tải giao hàng để có được sự hỗ trợ từ khách hàng, giảm thiểu các yếu tố liên quan phát sinh ảnh hưởng đến thời gian giao hàng và sai lệch về hồ sơ vận chuyển (số xe, tên tài xế…).

 1. Thiết bị thông tin liên lạc:

– Điện thoại: thường xuyên liên lạc với lái xe kiểm tra hành trình vận chuyển để nắm bắt tiến độ giao hàng.

– Email/internet: công ty có hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, hoạt động 24/24 nắm bắt tình hình hàng hóa đang đi đường và các yêu cầu của khách hàng để có hướng xử lý kịp thời.

– Phương tiện vận tải có hệ thống giám sát hành trình (GPS) và hệ thống theo dõi đơn hàng trực tuyến để giám sát quá trình vận chuyển.

 1. Năng lực xếp dỡ:

– Tại đầu nhận hàng:

+ Nhận hàng tại kho Phượng Hoàng: Linh hoạt về thời gian nhận hàng; có xe nâng, xe cẩu phục vụ xếp dỡ hàng hóa; nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp và bề dày kinh nghiệm về xếp dỡ hàng hóa.

+ Nhận hàng tại kho khách hàng: Nhân viên luôn mặc đồng phục công ty, làm việc nhiệt tình.

– Khả năng dỡ hàng tại địa điểm khách hàng: trong trường hợp khách hàng có yêu cầu trước thì công ty sẽ chuẩn bị sẳn đội ngũ bốc xếp tại nơi xuống hàng, trường hợp khẩn cấp thì tài xế, phụ xe sẽ hỗ trợ khách hàng trong quá trình dỡ hàng.

 1. Quy trình khai thác:

– Tiếp cận khách hàng qua email/điện thoại.

– Khách hàng tự tìm đến qua trang web giới thiệu/tổng đài điện thoại.

– Khách hàng tự tìm đến công ty hoặc thông qua website công ty www.phuonghoangtrans.com.

– Với khách hàng hiện hữu, công ty đáp ứng tốt các yêu cầu về giao hàng và hồ sơ giao hàng.

Quy trình khai thác vận tải Công ty Phượng Hoàng

(1) -> (2): Nhận yêu cầu chở hàng trước 24h, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp.
(2) -> (3): Sắp xếp loại xe lấy hàng cho phù hợp với số lượng hàng/loại hàng được yêu cầu. Đồng thời sẽ báo kế toán số lượng hàng hóa để kế toán theo dõi công nợ và kiểm tra biên bản giao hàng khi tài xế mang về.
(3) -> (4): Xe đến nơi nhận hàng đúng theo giờ đã được yêu cầu và đỗ xe theo đúng qui định của nhà máy/kho hàng.
(4) -> (5): Tài xế hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng lên hàng, sắp xếp hàng cho đúng trên xe, tạo điều kiện tối đa để thời gian lên hàng nhanh nhất và hiệu quả nhất về khối lượng hàng, kiểm tra số lượng hàng lên xe, tình trạng hàng hóa (hàng nguyên thùng không hư  hỏng…).
  Ký nhận biên bản nhận hàng từ nhà máy/kho hàng giao lên xe về số lượng, tình trạng hàng hóa.
  Nhận hóa đơn, chứng từ đi đường kèm theo lô hàng.
  Biên bản giao hàng cho khách hàng.
(5) -> (6): Bộ phận điều xe thường xuyên kiểm tra lịch trình xe đi trên đường; trường hợp khẩn cấp, có sự cố xảy ra trên đường như tai nạn hoặc tình huống khác thì tài xế báo ngay về phòng điều hành xe.
(6) -> (7): Lái xe sẽ hỗ trợ khách hàng xuống hàng, bàn giao chứng từ của lô hàng cho khách hàng và ký xác nhận biên bản giao hàng (về số lượng, tình trạng hàng hóa đã giao).
(7) -> (8): Sau khi giao hàng xong, quay về xe sẽ bàn giao chứng từ giao hàng cho kế toán, kế toán sẽ kiểm tra 1 lần nữa về nội dung của biên bản giao hàng.
(8) -> (1): Theo lịch hoặc định kỳ đã thỏa thuận kế toán sẽ giao nộp toàn bộ chứng từ giao hàng đến khách hàng.
 1. Báo cáo:

– Đối với báo cáo lịch nhận hàng: khách hàng thông báo qua email hoặc Fax về loại hàng, loại xe, và thời gian… nhận hàng theo các thông tin công ty đã cung cấp.

– Đối với các báo cáo về lượng hàng vận chuyển trong tháng: thì sẽ theo yêu cầu của khách hàng, trường hợp khách hàng không có mẫu báo cáo sẵn thì sử dụng mẫu báo cáo của công ty.

 1. Chính sách bảo hiểm:

– Đối với những loại hàng hóa có giá trị lớn hoặc khi khách hàng có yêu cầu thì công ty sẽ mua bao hiểm.

– Đối với xe thì xe và tài xế luôn luôn được mua bao hiểm 24/24.

 1. An ninh/ An toàn:

– An ninh: Công ty có nhân viên bảo vệ trực kho hàng của công ty 24/24.

– An toàn: Trong quá trình xếp dỡ hàng hóa, yêu cầu đầu tiên công ty đặt ra là an toàn về người  lao động.

 1. Danh sách khách hàng tiêu biểu:
TT Tên công ty Địa chỉ
1 Công ty TNHH Kao Việt Nam Lô A12, Khu Công Nghiệp Amata, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
2 Công ty CP Sáng Tạo Công Nghiệp Lô A10, Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
3 Công ty TNHH Lotte Việt Nam Phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương
4 Công ty TNHH Công Nghệ Muto Hà Nội Lô 37, KCN Quang Minh, H.Mê Linh, Hà Nội
5 Công ty TNHH WONKYUNG Electronics Việt Nam Số 16 Đường 15 Khu Phố 4, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM
6 Công ty TNHH Goonam Vina Lô 18, đường số 4, KCN trong KCX Linh Trung II, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
7 Công ty TNHH Sơn KANSAI – ALPHANAM Khu công nghiệp phố nối A, xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
8 Công ty CP Tập đoàn Hanaka Khu Công Nghiệp Hanaka, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
9 Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Đông Dương 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
10 Công ty TNHH Quảng cáo Gia Hòa Lầu 3, số 08 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
11 Công ty CP Cao su Bến Thành Lô B3-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, Đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, H.Củ Chi, TP.HCM
12 Công ty CP SX Tân Việt Xuân 36/54 Đường D2, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
13 Công ty CP Sữa Việt Nam – Vinamilk Số 10 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
14 Công ty CP Dầu nhớt & Hóa chất Việt Nam 119 Điện Biên Phú, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

 

 1. Một số hình ảnh về Công ty Phượng Hoàng: chi tiết theo các Phụ lục đính kèm.

 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2015
  Giám đốc

 

 

 

 

Nguyễn Chí Hoàng

 

 

 

Phụ lục 1. Hệ thống Theo dõi đơn hàng trực tuyến (Tracking online)

 

Khách hàng nhập Mã theo dõi lộ trình (do Công ty Phượng Hoàng cung cấp) vào Mục LỘ TRÌNH trên www.phuonghoangtrans.com sẽ theo dõi được trực tuyến tình hình hàng hóa đang đi đường cùng với các thông tin liên quan.

 

 

 

Phụ lục 2. Cơ sở vật chất Công ty Phượng Hoàng

 

– Vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tải với tất cả các loại xe để đáp ứng cho từng nhu cầu của khách hàng từ xe 1 tấn, 1.5 tấn . . . đến xe 18 tấn, xe container.
– Vận chuyển tất cả các loại hàng hóa (trừ các loại hàng hóa nhà nước cấm vận chuyển) đi tất cả các tuyến đường Nam – Trung – Bắc, các tỉnh Tây Nguyên và nội thành Hồ Chí Minh.
– Vận chuyển với tất cả số lượng hàng hóa như các loại hàng lẻ, hàng theo lô, hàng theo đơn đặt hàng, hàng sản xuất từ các nhà máy phân phối đến các đại lý hay khách hàng ở tất cả tỉnh thành trong nước.

 

 

 

 

  – Lưu kho và phân phối hàng đến từng đại lý, nhà phân phối.
– Với bãi đỗ xe và kho hàng rộng, rất thuận tiện cho việc xếp dỡ hàng hóa mà không bị phụ thuộc vào thời tiết mưa, nắng, có xe nâng, nhân viên bốc xếp chuyên nghiệp là những yếu tố giúp công ty tối thiểu các chi phí liên quan như nhân công không phải chờ đợi thời tiết thuận lợi để làm việc, máy móc hỗ trợ; vì vậy, giá vận chuyển sẽ hợp lý hơn, cạnh tranh tốt.

 

 

 

Phụ lục 3. Danh sách phương tiện vận tải Công ty Phượng Hoàng

 

STT SỐ XE LOẠI XE TUỔI XE DUNG TÍCH XE (TẤN) SỞ HỮU THUÊ  

L x W x H

Ghi chu
1,6 2,5 3,5 5 8 11 14 17
1 51C31081 HYNDAI 2013 X X 4,5x2x2
2 51C-17034 ISUZU 2012 X X 6,1×2,2×2,35
3 51C-53803 ISUZU 2014 X X 9,6×2,4×2,6
4 51C-37814 TRUONG

HAI

2014 X X
5 51C-43004 ISUZU 2014 X X
6 51C-47258 ISUZU 2014 X X
7 51C-55112 ISUZU 2014 X X
8 51C-60052 ISUZU 2015             X   X   9,6×2,4×2,6  
9 51C-41899 KIA 2014 X X 3,3×1,6×1,6
10 54V-5751 HINO 2004 X X X 8,2×2,4×2,6
11 54U-0076 HINO 2010 X X X 8,2×2,4×2,6
12 51C-01125 HINO 2011 X X X 8,2×2,4×2,6
13 54Y-1564 ISUZU 2008 X X 5,5x2x2,4
14 54Y-8419 FOTON 2008 X X 5,5x2x2,4
15 92H-0271 FOTON 2008 X X 9,8×2,4×2,6
16 51C-33885 HINO 2013 X X X
17 51C-00473 HINO 2012 X X
18 51C-00474 HINO 2012 X X
19 49C-00474 HINO 2012 X X
20 49C-04902 HUYNDAI 2010 X X
21 49C-05538 HUYNDAI 2010 X X
22 49C-00569 HUYNDAI 2010 X X
23 92C-03850 TRUONG

HAI

2013 X X 9,8×2,4×2,6
24 92C-00795 TRUONG

HAI

2011 X X 9,8×2,4×2,6
25 92C-00795 TRUONG

HAI

2011 X X 9,8×2,4×2,6
26 92C-03403 TRUONG

HAI

2013 X X 9,8×2,4×2,6
27 92C-02424 TRUONG

HAI

2012 X X 9,8×2,4×2,6
28 92C-01369 TRUONG

HAI

2011 X X 9,8×2,4×2,6
29 92C-02315 TRUONG

HAI

2011 X X 9,8×2,4×2,6
30 92C-02322 TRUONG

HAI

2011 X X 9,8×2,4×2,6
31 92H-0463 TRUONG

HAI

2009 X X 9,8×2,4×2,6
32 89C-00079 HINO 2010 X X 9,6×2,4×2,6
33 89C-00225 HINO 2010 X X 9,6×2,4×2,6
34 89C-00269 HINO 2010 X X 9,6×2,4×2,6
35 89C-00478 ISUZU 2010 X X 9,6×2,4×2,6
36 89C-00545 HINO 2008 X X 9,6×2,4×2,6
37 89C-00567 HINO 2010 X X 9,6×2,4×2,6
38 89C-00829 ISUZU 2011 X X 9,6×2,4×2,6
39 89C-00666 ISUZU 2012 X X 9,6×2,4×2,6
40 89C-00668 HINO 2010 X X 9,6×2,4×2,6
41 89C-00855 ISUZU 2011 X X 9,6×2,4×2,6
42 89C-00979 HINO 2010 X X 9,6×2,4×2,6
43 89C-00928 HINO 2010 X X 9,8×2,4×2,6
44 89C-01096 ISUZU 2011 X X 9,6×2,4×2,6
45 89C-01107 HINO 2010 X X 9,6×2,4×2,6
46 89C-01933 FOTON 2011 X X 9,8×2,4×2,6
47 89K-6577 HINO 2007 X X 9,6×2,4×2,6
48 89L-1527 HINO 2008 X X 9,8×2,4×2,6
49 89C-01101 TRUONG

GIANG

2010 X X 9,6×2,4×2,6
50 89C-01627 HINO 2010 X X 9,6×2,4×2,6
51 89C-02555 HINO 2009 X X 9,6×2,4×2,6
52 89C-02559 ISUZU 2013 X X 9,8×2,4×2,6
53 89C-02707 HINO 2012 X X 9,6×2,4×2,6
54 89C-03169 ISUZU 2013 X X 9,6×2,4×2,6
55 89C-03608 ISUZU 2013 X X 9,6×2,4×2,6
56 89K-9829 HINO 2010 X X 9,6×2,4×2,6
57 89K-9856 HINO 2010 X X 9,6×2,4×2,6
58 89K9858 HINO 2010 X X 9,6×2,4×2,6
59 89K-9876 HINO 2010 X X 9,6×2,4×2,6
60 64H-6947 HINO X 7,5×2,2×2,6
61 64L8859 TRUONG

HAI

X X 7,5×2,2×2,6
62 65C-00139 TRUONG

HAI

X X 7,5×2,2×2,6
63 65C-00895 TRUONG

HAI

X X 7,5×2,2×2,6
64 65C-02517 TRUONG

HAI

X X 7,5×2,2×2,6
65 66S-0630 TRUONG

HAI

X X 6×2,2×2,6

 

Những phương tiện sẽ thay đổi cách di chuyển trong tương lai gần

By | gửi hàng đi hà nội, gửi hàng đi đà nẵng, Tin Tức, vận tải bắc trung nam | No Comments

10 phương tiện sẽ thay đổi cách di chuyển trong tương lai

Giao thông vận tải đang trải qua sự chuyển biến lớn nhất trong lịch sử. Nhiều công ty đang đầu tư phát triển các dự án từ xe tự lái đến tàu siêu tốc chạy trong ống Hyperloop.

10 phuong tien se thay doi cach di chuyen trong tuong lai hinh anh 1
Ôtô bay (Flying-car) sẽ là giải pháp phương tiện để chúng ta thoát khỏi tình trạng tắc đường. Blomberg cho biết, nhà đồng sáng lập Goolge, Larry Page đã

đầu tư 100 triệu đôla Mỹ cho hai dự án startup về công nghệ ôtô bay có tên là Zee.Aero và Kitty Hawk.

Một dự án startup Flying-cars khác do hãng Terrafugia đang phát triển có tên là TF-X dự kiến sẽ đưa ra thị trường vào năm 2025.

10 phuong tien se thay doi cach di chuyen trong tuong lai hinh anh 2
Ôtô tự lái (Self-driving cars) sẽ đảm bảo cho chúng ta an toàn và tiết kiệm thời gian hơn. Hiện nay đã có nhiều hãng đầu tư phát triển dự án xe ôtô tự lái như Audi, BMW, google, Honda, Tesla, Mercedes-Benz, Toyota, Nissan, Ford, GM, Daimler… và đều trong giai đoạn chạy thử nghiệm trên đường phố.
10 phuong tien se thay doi cach di chuyen trong tuong lai hinh anh 3
Máy bay chở khách không người lái sẽ là một trong những phương tiện được kỳ vọng trong tương lai. Hiện nay có nhiều hãng đã đầu tư và đang chạy thử nghiệm phương tiện nay như công ty BAE Systems (Anh), tập đoàn nghiên cứu hệ thống hàng không tự động ASTRAEA (Anh), công ty EHang (Trung Quốc).
10 phuong tien se thay doi cach di chuyen trong tuong lai hinh anh 4Phóng to
Một trong những phương tiện mà chúng ta đang hướng tới nhằm giảm lượng carbon thải ra môi trường đó là xe điện. Nhiều hãng xe lớn lên kế hoạch tung ra thị trường xe chạy hoàn toàn bằng điện vào cuối thập kỷ này.
10 phuong tien se thay doi cach di chuyen trong tuong lai hinh anh 5
NASA và các nhà sản xuất máy bay lớn đang phát triển hệ thống động cơ đẩy bằng điện để chế tạo loại máy bay chạy hoàn toàn bằng điện. Máy bay điện sẽ giúp làm giảm lượng phát thải carbon và ô nhiễm tiếng ồn. NASA công bố vào tháng 6 rằng loạt máy bay điện đang triển khai có tên là X-57 được vận hành bởi 14 động cơ điện và có thể cất cánh thử nghiệm vào năm tới. Ngoài ra, một tàu bay chở khách thương mại chạy hoàn toàn bằng điện dự kiến sẽ sẵn sàng cất cánh vào năm 2035.
10 phuong tien se thay doi cach di chuyen trong tuong lai hinh anh 6
Hệ thống tàu điện trên cao SkyTran sẽ dần thay thế hệ thống tàu điện ngầm Subway giúp chúng ta di chuyển nhanh hơn giữa các thành phố lớn. Ông Jerry Sanders, CEO của hãng SkyTran cho biết đường ray và trạm dừng của SkyTran đủ nhỏ để có thể xây dựng dễ dàng ở nhiều nơi bao gồm cả bên trong tòa nhà văn phòng hoặc sân bay.
10 phuong tien se thay doi cach di chuyen trong tuong lai hinh anh 7
Hệ thống giao thông độc lập “Self-driving shuttles” chạy trên tuyến đường cố định sẽ giúp cho người dân di chuyển khắp thành phố một cách thuận tiện thay cho taxi. Một công ty của Pháp đang phát triển hệ thống giao thông này tại châu Âu có tên gọi là EasyMile. Ngoài ra, một công ty khởi nghiệp Local Motors cũng đang chế tạo phương tiện này có tên Olli sẽ chạy thử nghiệm hệ thống giao thông này tại Washington DC, Mỹ vào mùa hè nay.
10 phuong tien se thay doi cach di chuyen trong tuong lai hinh anh 8
 Xe bus tự lái sẽ là một phương án hữu ích giúp cho người tham gia giao thông ở các khu vực ngoại ô đông dân. Mercedes-Benz cho biết  hãng đã chế tạo thành công xe bus bán tự lái có tên Future Bus, chiếc xe này có thể nhận biết được đèn giao thông, chỉ dẫn khi qua đường hầm, người đi bộ và người đi xe đạp trên đường để đảm bảo an toàn giao thông. Future Bus có tốc độ tối đa 43 dặm một giờ và được lập trình vận hành trên làn dành riêng cho xe bus.
10 phuong tien se thay doi cach di chuyen trong tuong lai hinh anh 9
Hệ thống tàu siêu tốc chạy trong ống (Hyperloop), với tốc độ trên 500 dặm một giờ  sẽ là giải pháp giao thông hiệu quả để di chuyển xuyên các thành phố lớn. Di chuyển bằng Hyperloop sẽ không xảy ra tình trạng chậm chuyến do thời tiết hay lỗi vận hành vì Hyperloop được đặt trong môi trường đặc biệt và hoàn toàn độc lập.
10 phuong tien se thay doi cach di chuyen trong tuong lai hinh anh 10
Tên lửa tái sử dụng “Reusable rockets” có thể cách mạng hóa du lịch không gian và giúp cho cuộc sống liên hành tinh của con người trong tương lai. Hai hãng SpaceX và Blue Origin đang dẫn đầu về hiệu quả trong việc chế tạo tên lửa tái sử dụng.