[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default”][vc_column_text]

BẢNG BÁO GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN

Miền Trung miền Bắc (kg)

Công ty Vận Tải Phượng Hoàng kính gởi đến quý công ty bảng báo giá vận chuyển  hàng như sau:

TT Nơi
nhận
hàng
 Nơi
giao
hàng
 ĐƠN GIÁ (VNĐ/kg)  Thời
gian
vận
chuyển
Cự
ly
(km)
 Dưới 3000kg  Trên 3000kg
 Phí nhận hàng nội thành HCM
(VNĐ/lần)
 Phí nhận hàng tỉnh lân cận
(Bình Dương, Biên Hòa, Bến Lức)
 Cước vận chuyển
(VNĐ/kg)
 Phí giao hàng
(VNĐ/lần)
 Từ >3000-6000kg
(VNĐ/kg)
 Từ> 6000-10000kg
(VNĐ/kg)
 Từ> 10000kg
(VNĐ/kg)
1 TP.HCM  Quảng Ninh                   400.000                                    600.000                2.301  2.200.000                   2.863                                  2.727                 2.597  4-5 ngày   1.859
2 TP.HCM  Phú Thọ                   400.000                                    600.000                2.301  1.000.000                   2.545                                  2.424                 2.309  3-4 ngày   1.812
3 TP.HCM  Hải Phòng                   400.000                                    600.000                2.301  1.300.000                   2.415                                  2.299                 2.190  3-4 ngày   1.618
4 TP.HCM  Thái Bình                   400.000                                    600.000                2.301  1.000.000                   2.319                                  2.208                 2.103  3-4 ngày   1.610
5 TP.HCM  Nam Định                   400.000                                    600.000                2.301     500.000                   2.223                                  2.117                 2.016  3-4 ngày   1.629
6 TP.HCM  Hải Dương                   400.000                                    600.000                2.301     800.000                   2.223                                  2.117                 2.016  3-4 ngày   1.663
7 TP.HCM  Vĩnh Phúc                   400.000                                    600.000                2.301     700.000                   2.223                                  2.117                 2.016  3-4 ngày   1.663
8 TP.HCM  Bắc Ninh                   400.000                                    600.000                2.301     700.000                   2.223                                  2.117                 2.016  3-4 ngày   1.688
9 TP.HCM  Ninh Bình                   400.000                                    600.000                2.301     400.000                   2.126                                  2.024                 1.928  3-4 ngày   1.626
10 TP.HCM  Hà Nam                   400.000                                    600.000                2.301     700.000                   2.126                                  2.024                 1.928  3-4 ngày   1.626
11 TP.HCM  Hà Nội                   400.000                                    600.000                2.301     400.000                   2.126                                  2.024                 1.928  3-4 ngày   1.719
12 TP.HCM  Hưng Yên                   400.000                                    600.000                2.301     500.000                   2.126                                  2.024                 1.928  3-4 ngày   1.657
13 TP.HCM  Thanh Hóa                   400.000                                    600.000                2.196     400.000                   2.028                                  1.932                 1.839  3-4 ngày   1.566
14 TP.HCM  Hà Tĩnh                   400.000                                    600.000                2.092     500.000                   1.933                                  1.840                 1.753  2-3 ngày   1.379
15 TP.HCM  Nghệ An                   400.000                                    600.000                2.092     400.000                   1.933                                  1.840                 1.753  3-4 ngày   1.379
16 TP.HCM  Quảng Bình                   400.000                                    600.000                1.937     300.000                   1.789                                  1.704                 1.624  2-3 ngày   1.265
17 TP.HCM  Quảng Trị                   400.000                                    600.000                1.840     300.000                   1.700                                  1.619                 1.542  2-3 ngày   1.165
18 TP.HCM  Huế                   400.000                                    600.000                1.669     400.000                   1.542                                  1.469                 1.391  2-3 ngày   1.065
19 TP.HCM  Đà Nẵng                   400.000                                    600.000                1.453     300.000                   1.342                                  1.278                 1.218  2-3 ngày     977
20 TP.HCM  Quảng Nam                   400.000                                    600.000                1.453     300.000                   1.342                                  1.278                 1.218  2-3 ngày     947
21 TP.HCM  Quảng Ngãi                   400.000                                    600.000                1.453     400.000                   1.342                                  1.278                 1.218  2-3 ngày     835
22 TP.HCM  Bình Định                   400.000                                    600.000                1.296     400.000                   1.234                                  1.176                 1.119  2-3 ngày     649
23 TP.HCM  Phú Yên                   400.000                                    600.000                1.211     300.000                   1.153                                  1.098                 1.046  2-3 ngày     439
24 TP.HCM  Nha Trang                   400.000                                    600.000                   848     400.000                      808                                    769                   733  1-2 ngày     400
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default”][vc_column_text]

Miền Trung miền Bắc (m3)

TT Nơi
nhận
hàng
 Nơi
giao
hàng
 ĐƠN GIÁ (1000 VNĐ/m3)  Thời
gian
vận
chuyển
Cự
ly
(km)
 Dưới 12m3  Trên 12m3
 Phí nhận hàng nội thành HCM
(VNĐ/lần)
 Phí nhận hàng tỉnh lân cận
(Bình Dương, Biên Hòa, Bến Lức)
 Cước vận chuyển
(VNĐ/m3)
 Phí giao hàng
(VNĐ/lần)
 Từ
>12m3
-24m3
(VNĐ
/m3)
 Từ
>24m3
-40m3
(VNĐ
/m3)
 Trên
40m3
(VNĐ
/m3)
1 TP.HCM  Quảng Ninh 400.000 600.000 575  2.200.000 716 682 649  4-5 ngày    1.859
2 TP.HCM  Phú Thọ 400.000 600.000 575  1.000.000 636 606 577  3-4 ngày    1.812
3 TP.HCM  Hải Phòng 400.000 600.000 575  1.300.000 604 575 548  3-4 ngày    1.618
4 TP.HCM  Thái Bình 400.000 600.000 575  1.000.000 580 552 526  3-4 ngày    1.610
5 TP.HCM  Nam Định 400.000 600.000 575     500.000 556 529 504  3-4 ngày    1.629
6 TP.HCM  Hải Dương 400.000 600.000 575     800.000 556 529 504  3-4 ngày    1.663
7 TP.HCM  Vĩnh Phúc 400.000 600.000 575     700.000 556 529 504  3-4 ngày    1.663
8 TP.HCM  Bắc Ninh 400.000 600.000 575     700.000 556 529 504  3-4 ngày    1.688
9 TP.HCM  Ninh Bình 400.000 600.000 575     400.000 532 506 482  3-4 ngày    1.626
10 TP.HCM  Hà Nam 400.000 600.000 575     700.000 532 506 482  3-4 ngày    1.626
11 TP.HCM  Hà Nội 400.000 600.000 575     400.000 532 506 482  3-4 ngày    1.719
12 TP.HCM  Hưng Yên 400.000 600.000 575     500.000 532 506 482  3-4 ngày    1.657
13 TP.HCM  Thanh Hóa 400.000 600.000 549     400.000 507 483 460  3-4 ngày    1.566
14 TP.HCM  Hà Tĩnh 400.000 600.000 523     500.000 483 460 438  2-3 ngày    1.379
15 TP.HCM  Nghệ An 400.000 600.000 523     400.000 483 460 438  3-4 ngày    1.379
16 TP.HCM  Quảng Bình 400.000 600.000 484     300.000 447 426 406  2-3 ngày    1.265
17 TP.HCM  Quảng Trị 400.000 600.000 460     300.000 425 405 386  2-3 ngày    1.165
18 TP.HCM  Huế 400.000 600.000 417     400.000 386 367 348  2-3 ngày    1.065
19 TP.HCM  Đà Nẵng 400.000 600.000 363     300.000 336 320 305  2-3 ngày       977
20 TP.HCM  Quảng Nam 400.000 600.000 363     300.000 336 320 305  2-3 ngày       947
21 TP.HCM  Quảng Ngãi 400.000 600.000 363     400.000 336 320 305  2-3 ngày       835
22 TP.HCM  Bình Định 400.000 600.000 324     400.000 309 294 280  2-3 ngày       649
23 TP.HCM  Phú Yên 400.000 600.000 303     300.000 288 275 262  2-3 ngày       439
24 TP.HCM  Nha Trang 400.000 600.000 212     400.000 202 192 183  1-2 ngày       400
[/vc_column_text][vc_column_text]Ghi chú:
– Giao nhận tận nơi tại trung tâm thành phố tỉnh hoặc trên trục Quốc lộ 1A.
– Đơn hàng tối thiểu 100 kg.
– Chưa bao gồm VAT 10%
– Phụ phí xăng dầu = 0
– Thanh toán: cuối tháng hai bên tổng kết số lượng hàng vận chuyển trong tháng, xuất hóa
đơn vận chuyển và thanh toán vào trước ngày 15 của tháng kế tiếp.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default”][vc_column_text]
Địa Chỉ: Bãi xe Phượng Hoàng, QL1A, Kp 4, P.An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
Điện Thoại: (08) 22 48 48 05 – (08) 22 48 48 06
Fax : (08) 37157140
Hotline: 0986395979
Support: sales@phuonghoangtrans.com
Website URL: https://phuonghoangtrans.com
[/vc_column_text][nectar_gmap zoom=”12″ marker_image=”1503″ size=”200″ map_center_lat=”10.861251396296982″ map_center_lng=”106.68939625980227″ map_markers=”10.861251396296982|106.68939625980227|Trụ sở: Quốc Lộ 1A, Khu phố 4, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default”][vc_column_text]

Yêu cầu báo giá

Điền các thông tin vào biểu mẫu để nhận được báo giá tốt nhất.

Nhận báo giá vận chuyển
Sending
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]