Tuyển thủ kho

Tuyển thủ kho Mô tả – Xuất nhập tồn hàng hóa – Ghi nhận nhiệp

Tuyển nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Vận Tải TMDV Phượng HoàngTuyển Dụng VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KINH DOANH