Tag Archives: hoặc từ các nhân viên tứ vấn Bảo Hiểm…v.vv..

Quy tắc chung bảo hiểm hàng hóa khi vận chuyển

Nói về bảo hiểm thì chúng ta không còn xa lạ gì về nó, Vì 2 từ “Bảo Hiểm” quá quen thuộc , chúng ta có thể nghe hàng ngày nào là Bảo Hiểm xã hội , Bảo Hiểm Y tế, Bảo Hiểm Nhân Thọ, Bảo Hiểm Xe Máy , Bảo Hiểm đi đường…vvvv ,