Cuối tháng 12/2016 phải hoàn thiện thủ tục cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật tại buổi làm việc với các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT, Tổng công ty Cửu Long nhằm rà soát, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm này. Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ Dự án Tại