Đôn đốc công tác thu phí các dự án đầu tư theo hình thức PPP

Tổng cục ĐBVN đề nghị các Cục QLĐB I, II, III, IV; Cục QLĐB cao tốc; các nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thực hiện nghiêm các nhiệm vụ do Tổng cục ĐBVN ủy quyền. Đôn đốc công tác thu phí

Diễn đàn: Cách nào đầu tư hiệu quả cao tốc Bắc – Nam?

Quan điểm của tôi là nên làm đường cao tốc Bắc – Nam ngay, bởi nhu cầu có một tuyến đường cao tốc huyết mạch Bắc – Nam hiện nay là rất cấp thiết. ĐBQH Nguyễn Hữu Quang ĐBQH Nguyễn Hữu Quang, Ủy viên thường trực Ủy ban tài chính ngân sách: Đầu tư cao

Chống gian lận vé tại các trạm thu phí đường bộ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp chống thất thoát doanh thu, chống tiêu cực tại trạm thu phí đường bộ. Phó Thủ