Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập kế hoạch đầu tư công năm 2017

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 7129/BGTVT-KHĐT gửi các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Vụ, Ban PPP, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án; các Tổng công ty trực thuộc Bộ; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT yêu cầu xây dựng kế

Công khai suất đầu tư dự án BOT giao thông

Bộ Giao thông vận tải vừa công bố tổng mức đầu tư (TMĐT) và suất vốn đầu tư các dự án BOT sau khi tách riêng chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Nhật cho biết, từ giữa năm 2014, Bộ GTVT đã tiến

Thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng Bộ GTVT kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ

Ngày 24/10, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 3328/QĐ-BGTVT thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng Bộ GTVT kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo Bộ GTVT (gọi tắt Tổ công tác). Tổ công tác