Tag

Bộ GTVT Archives | Công ty TNHH Vận Tải TMDV Phượng Hoàng

Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập kế hoạch đầu tư công năm 2017

By | diễn đàn vận tải, Tin Tức | No Comments
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 7129/BGTVT-KHĐT gửi các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Vụ, Ban PPP, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án; các Tổng công ty trực thuộc Bộ; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập kế hoạch đầu tư công năm 2017.
Văn bản nêu rõ: ” Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 với mục tiêu tổng quát: “Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tạo chuyến biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời song nhân dân. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thố quốc gia. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sầu, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản hướng dẫn số 4333/BKHĐT-TH ngày 06/6/2016 về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 và Văn bản số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016
về lập kế hoạch đầu tư công năm 2017.
Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập kế hoạch đầu tư công năm 2017, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ Chỉ thị số 21/CT- TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên. Đồng thời, Bộ giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị…”

Công khai suất đầu tư dự án BOT giao thông

By | diễn đàn vận tải, gửi hàng đi hà nội, gửi hàng đi đà nẵng, Tin Tức, vận tải bắc trung nam | No Comments

Bộ Giao thông vận tải vừa công bố tổng mức đầu tư (TMĐT) và suất vốn đầu tư các dự án BOT sau khi tách riêng chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Nhật cho biết, từ giữa năm 2014, Bộ GTVT đã tiến hành rà soát tổng mức đầu tư (TMĐT), suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp của tất cả các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo kết quả rà soát, TMĐT và suất vốn đầu tư các dự án BOT sau khi tách riêng chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng tương tự như các dự án sử dụng vốn Nhà nước và giá xây dựng tổng hợp hạng mục công trình thì tương tự như các dự án vốn Nhà nước và tương đương suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp theo công bố của Bộ Xây dựng.

Cong khai suat dau tu du an BOT giao thong hinh anh 1
Theo kết quả rà soát, TMĐT và suất vốn đầu tư các dự án BOT sau khi tách riêng chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng tương tự như các dự án sử dụng vốn Nhà nước. Ảnh: Báo Giao thông

Cụ thể, đối với đoạn quy mô mặt cắt ngang trung bình 20,5m, giá xây dựng tổng hợp ở các dự án BOT khoảng 26,63-33,50 tỷ đồng/km, tại các dự án vốn TPCP khoảng 29,78-37,67 tỷ đồng/km.

Trong khi, theo công bố của Bộ Xây dựng tại Quyết định 439 ngày 26/4/2013 giá xây dựng trung bình khoảng 37,02 tỷ đồng/km. Các đoạn quy mô mặt cắt ngang trung bình 12m, giá xây dựng tổng hợp ở các dự án BOT khoảng 16,51-18,60 tỷ đồng/km.

Tại các dự án vốn TPCP khoảng 18,25-20,75 tỷ đồng/km. Theo công bố của Bộ Xây dựng tại Quyết định 439 của Bộ Xây dựng giá xây dựng khoảng 23,25 tỷ đồng/km.

Đối với các công trình theo hình thức BOT như: Cầu Việt Trì, cầu Thái Hà, cầu Yên Xuân,… giá xây dựng tổng hợp của dầm hộp đúc hẫng khoảng 48-53 triệu đồng/m2 (khẩu độ dầm 90m); nhịp dẫn giản đơn khoảng 17-23 triệu đồng/m2 (dầm Super T khẩu độ 40m).

Tại các dự án vốn TPCP đã duyệt, giá xây dựng tổng hợp của hạng mục tương ứng khoảng 48-59 triệu đồng/m2 (dầm hộp đúc hẫng khẩu độ 90m) và 21-29 triệu đồng/m2 (đối với cầu sử dụng dầm Super T khẩu độ 40m).

Theo công bố của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 439, giá xây dựng tổng hợp khoảng 40,44 triệu đồng/m2 (chỉ công bố dầm hộp đúc hẫng khẩu độ <100m) và 30,49 triệu đồng/m2 (đối với cầu sử dụng dầm Super T khẩu độ 40m).

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết đây chỉ là cơ sở để bố trí kế hoạch vốn.

“Đối với dự án BOT, tổng mức đầu tư là cơ sở để xác định sơ bộ thời gian hoàn vốn làm cơ sở đàm phán hợp đồng tín dụng và hợp đồng dự án”, Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng nêu thực tế, nhiều quy định các bộ, ngành vẫn có cách hiểu khác nhau như chi phí nhân công, phụ cấp không ổn định sản xuất theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và kết luận Thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

“Từng chủ thể trong quá trình lập và thẩm định TMĐT còn một số tồn tại, nhầm lẫn, sai sót về lựa chọn giá vật liệu, xác định chi phí vận chuyển, tính toán khối lượng….”, Thứ trưởng khẳng định.

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, chủ đầu tư có thẩm quyền phê duyệt thiết kế và dự toán. Quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế.

“Tuy nhiên, trong điều kiện Việt Nam, năng lực các nhà đầu tư chưa cao có thể là kẽ hở để dẫn đến sai phạm”, thứ trưởng nhấn mạnh.

Để khắc phục thực trạng trên, Bộ GTVT chỉ đạo các nhà đầu tư lựa chọn Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) là đơn vị thẩm tra dự toán và việc sử dụng dự phòng phí phải được Bộ GTVT chấp thuận.

Thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng Bộ GTVT kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ

By | Tin Tức | No Comments

Ngày 24/10, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 3328/QĐ-BGTVT thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng Bộ GTVT kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo Bộ GTVT (gọi tắt Tổ công tác).

Tổ công tác do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm Tổ trưởng  Theo đó, Tổ công tác do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ làm Tổ phó Thường trực; ông Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Tổ phó.  Các Thành viên Tổ công tác gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Bộ; Vũ Cao Đàm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chánh Thanh tra Bộ; Nguyễn Duy Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ KHĐT; Chu Thị Thủy, Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng Ban PPP; Dương Viết Roãn, Phó Cục trưởng Cục QLXD&CTGT; các ông Nguyễn Văn Nga, Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ - Thường trực, Thư ký Tổ công tác; Tăng Văn Tuấn, Chuyên viên Phòng Tổng, hợp, Văn phòng Bộ - Thường trực, Thư ký Tổ công tác.  Bộ trưởng Bộ GTVT giao Tổ công tác xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành “Quy chế hoạt động của Tổ công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo Bộ GTVT” và tổ chức thực hiện.  Xuân Nguyên

Tổ công tác do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm Tổ trưởng

Theo Quyết định, Tổ công tác do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ làm Tổ phó Thường trực; ông Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Tổ phó.

Các Thành viên Tổ công tác gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Bộ; Vũ Cao Đàm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chánh Thanh tra Bộ; Nguyễn Duy Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư; Chu Thị Thủy, Phó Vụ trưởng – Phó Trưởng Ban PPP; Dương Viết Roãn, Phó Cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT. Thư ký Tổ công tác gồm các ông: Nguyễn Văn Nga, Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ – Thường trực; Tăng Văn Tuấn, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ – Thường trực, .

Bộ trưởng Bộ GTVT giao Tổ công tác xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành “Quy chế hoạt động của Tổ công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ giao thông vận tải trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo Bộ GTVT” và tổ chức thực hiện.

Nội dung chi tiết Quy chế hoạt động của Tổ công tác xem tại đây.