Quy tắc chung bảo hiểm hàng hóa khi vận chuyển

Nói về bảo hiểm thì chúng ta không còn xa lạ gì về nó, Vì 2 từ “Bảo Hiểm” quá quen thuộc , chúng ta có thể nghe hàng ngày nào là Bảo Hiểm xã hội , Bảo Hiểm Y tế, Bảo Hiểm Nhân Thọ, Bảo Hiểm Xe Máy , Bảo Hiểm đi đường…vvvv ,